Debatt: S-kvinnor i Skåne är för att skola, vård och omsorg är fria från vinstintressen

debatt

Välfärden består av pedagoger, undersköterskor, barnskötare och all annan personal som varje dag jobbar för att hålla ihop vårt samhälle så att alla oavsett ålder, kön eller plånbok ska få den omsorg och utbildning de behöver. Välfärden är en grundbult i den svenska modellen och något vi måste värna.

Vi måste slå vakt om en förbättrad arbetsmiljö, högre kvalité och ökad tillgänglighet i hela landet. För S-kvinnor i Skåne är det därför viktigt att välfärden inte är en marknad där den så kallade valfriheten och vinstjakten går före allt. Välfärden är till för våra gemensamma behov!

Idag sker tyvärr en helt annan prioritering. Patienter och elever har blivit konkurrerande kunder på en marknad vilket är ett tydligt bevis på ett samhälle som utvecklats åt fel håll. Den påstådda valfriheten är idag de facto en nedmontering av välfärden där gemensamma resurser går till privata utförares vinstutdelningar istället till att säkerställa kvalitén i verksamheten.

[blockquote author=”” pull=”normal”]Det är uppenbart att våra gemensamma resurser i form av skattemedel istället måste gå till att säkerställa vår gemensamma välfärd. [/blockquote]

Dessutom har den borgerliga valfriheten som från början formulerades som en mångfald av utförare med ett flertal mindre bolag ersatts av allt färre och större bolag. Detta har lett till att det är ett fåtal bolag som helt dominerar marknaden och som dessutom i många fall slussar ut miljonvinster till skatteparadis. Så mycket blev det med den så kallade valfriheten.

Det är uppenbart att våra gemensamma resurser i form av skattemedel istället måste gå till att säkerställa vår gemensamma välfärd. En välfärd som har hög kvalité och där ingen lämnas efter för hen inte har en privat försäkring eller inte har råd att betala för en bättre sjukvård.

Att regeringen genom Reepalus utredning har påbörjat ett arbete för att nå en överenskommelse om hur vi kan säkerställa hög kvalité i vår välfärd och samtidigt reglera vinsterna är ett steg på vägen för att säkerställa en gemensamt ägd och finansierad välfärd. S-kvinnor i Skåne ser därför utredningen som ett steg åt rätt håll: mot bättre arbetsmiljö och villkor för anställda, ökad insyn och transparens samt bättre hushållning med våra gemensamma resurser.

S-kvinnor i Skåne står upp för den Skånska arbetarrörelsens linje att vi måste sätta stopp för vinster i välfärden, oavsett om det gäller skola, vård eller omsorg. Vinstjakten måste få ett slut. Låt oss jaga bättre arbetsvillkor och högre kvalité istället.

 

Elin Gustafsson, ledamot S-kvinnor i Skåne

Inger Nilsson, ordförande S-kvinnor i Skåne

Hillevi Larsson, vice förbundsordförande S-kvinnor

Spara

Spara

Spara

Spara