S-kvinnor kräver höjt underhållsstöd

Annika Strandhäll är S-kvinnors ordförande. Foto: Ängelina Ahlén

S-kvinnor kräver en höjning av underhållsstödet och bostadsbidraget för att stötta hushåll och särskilt ensamstående föräldrar i krisen.