S kräver snabba åtgärder för att säkra elkapaciteten

Mikael Damberg och Fredrik Olovsson presenterade S förslag för att på kort sikt frigöra mer energi i elnätet och säkra investeringar.

Tillgången på elektricitet är en viktig faktor för att Sverige ska pressa tillbaka den ekonomiska krisen och få nya industrijobb, enligt Socialdemokraterna. Mikael Damberg och Fredrik Olovsson presenterade på onsdagen ett kraftpaket med åtgärder som snabbt kan genomföras för att den el som finns ska användas effektivare.