S i Stockholm tar kulturen till kongressen

Foto: Maria Persson/AiP

Stärkt kulturskola, obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet och tryggare villkor för kulturarbetare är några av de 25 reformförslag som S… Läs mera »