S i Stockholm förhandlar om maktskifte i kommunen

Karin Wanngård (S) förhandlar med V och MP i Stockholm om att bilda majoritet. Foton: Maria Persson och Daniel Carlstedt/AiP

I Stockholms kommun finns förutsättningar för ett rödgrönt styre och S, V och MP har inlett förhandlingar. I Region Stockholm nådde de tre partierna däremot inte ända fram – det saknas ett mandat i fullmäktige för majoritet.