S i sjukvårdskampanj för maktskifte – det räcker nu!

”Det räcker nu!”
Det budskapet möter stockholmarna i dag när Socialdemokraterna rullar ut sin sjukvårdskampanj i tunnelbanan och på utomhusreklam.
– Vi har valt låta stockholmarna berätta om sina erfarenheter snarare än politikerna, säger Anna-Karin Grenninger valledare för Socialdemokraterna i Stockholms län.

”Det blev 13 timmars väntan på akuten”, berättar Ulla, 65, som fått en stroke efter canceroperationen.

Läkaren Mikael, 29, vittnar om bristande resurser: ”ibland är det som vi bara sätter plåster på stora blödande sår”.

”Jag fick PTSD efter min första förlossning”, berättar Linnéa, 30.

– Vi vill lyfta sjukvårdsfrågan, som är väljarnas viktigaste fråga. Och vi vill göra det genom andra röster och andra erfarenheter än politikernas. Prata politik men på ett lite annorlunda sätt, förklarar valledaren Anna-Karin Grenninger.

Bakom kampanjen ligger de båda partidistrikten i Stockholms stad och län. Medborgarna kan via QR-kod klicka sig vidare in på hemsidan detracker.se. Där finns Socialdemokraternas regionala vallöften när det gäller sjukvården:

https://www.detracker.se

Korta köerna till akuten, rusta vårdcentralerna med en fast husläkare, ge vårdpersonalen fler kollegor och garantera alla en trygg förlossning.

Här finns även möjligheten att bidra med en egen vårdberättelse ”för att belysa de problem som finns i Region Stockholm”.

Socialdemokraterna är inte ensamma om den här typen av vittnesmål. De har avlöst varandra den senaste tiden i spåren av sjukvårdsuppropets manifestationer och barnmorskeupprorets massuppsägningar.

Det har handlat om sjukhusvarsel, överbeläggningar och personalbrist. Pandemin har både spätt på och blottlagt brister.  

– Och att pengarna inte används på rätt sätt. Vi är Sveriges rikaste region, men pengarna når inte till patienterna och vårdpersonalen utan försvinner i väg i privatiseringar och experiment, säger Anna-Karin Grenninger.

Socialdemokraternas huvudfråga i valet är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Ingenstans är det mer aktuellt än i Region Stockholm, som har överlägset flest vårdval efter 16 års moderatstyre.

S sjukvårdskampanj i huvudstaden fokuserar dock mer på problemen det lett till och på lösningarna än på huvudmotståndaren Moderaterna och systemskiftesfrågan. Däremot ger de många rubrikerna om just finansregionrådet Irene Svenonius (M) en fördel för S inför valrörelsen. Förändring och maktskifte är budskap med gensvar.

– Utmaningen tidigare har varit att man inte har vetat vilka som styr i regionen. Man har inte ansvarsutkrävt. Men nya mätningar visar att allt fler faktiskt vet vilka som styr. Det är Irene Svenonius (M). Det innebär att vill man ha en förändring behöver man rösta på oss, säger Anna-Karin Grenninger.

Kampanjen följs nu upp med personliga samtal via dörrknackningar och flygbladsutdelning.

– Förhoppningen är att det fler som känner att det räcker nu, även moderata väljare. Det är den frustrationen vi har tagit fasta på i den här kampanjen, säger Anna-Karin Grenninger.