S i EU varnar: Jämställdheten utsatt för en backlash

– Vi vill påvisa att det faktiskt har skett en jämställdhetsbacklash i Europa det senaste decenniet, men vi vill också visa vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att förbättra jämställdhetsarbetet på EU-nivå, säger europaparlamentarikern Anna Hedh (S).

S-gruppen i parlamentet har lagom till 8 mars presenterat rapporten ”Backlash för jämställdheten i Europa”. Det handlar till exempel om att aborträtten och könsneutrala äktenskapslagstiftningar ifrågasätts, att Ungerns regering vill betala kvinnor för att stanna hemma och föda ”ungerska” barn och att antalet hatbrott mot kvinnojourer ökat.

Att det har blivit så här förklarar Anna Hedh med framgångarna för högerpopulism och högerextremism i Europa. Det handlar om grupper som förespråkar bevarandet av traditionella könsroller.

– Det har påverkat opinionen men man har också kunnat se att de har en aktiv politisk närvaro i flera medlemsländer och det påverkar givetvis jämställdhetspolitiken.

Jämställdheten är helt enkelt inte något som vi kan räkna med ständigt ska gå framåt. Och det finns mycket som kan göras på EU-nivå för att stärka jämställdheten, enligt S i Europaparlamentet.

– En sak som är viktig är att jämställdhetsintegrera budgeten, det skulle EU vinna på, säger Anna Hedh.

Den totala kostnaden för en lägre sysselsättningsgrad för kvinnor i EU uppskattades 2013 till 370 miljarder euro år 2013, vilket motsvarar 2,8 procent av EUs BNP.

– Man borde också i arbetsmiljölagstiftningen förbjuda de här hemska sekretessavtalen som finns i många medlemsländer och på många arbetsplatser, där de anställda fick munkavle under metoo-rörelsen och inte kunde berätta vad de hade blivit utsatta för. Vi vill ge arbetsgivarna ett ökat ansvar att motverka och utreda eventuella sexuella trakasserier på arbetsplatsen och gör man inte det ska man få höga böter, säger Anna Hedh.

S i Europaparlamentets förslag till åtgärder:

• Inför ett #metoodirektiv. För att skydda alla Europas kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

• En ny strategi för jämställdhet måste komma på plats. För att säkerställa att jämställdhet prioriteras av EU och att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.

• Inför ett direktiv mot våld mot kvinnor. För att kvinnor inte skall vara utsatta för våld i Europa.

• Jämställdhetsintegrera EUs budget. För att säkerställa att våra gemensamma medel delas lika mellan könen.