S-gruppledarna om riksdagshösten: Det här blir det politisk strid om

S-gruppledarna siar om riksdagsåret som drog igång igår. Här Morgan Johansson, utrikesutskottet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksdagsåret drar igång den här veckan. Tisdagen den 12 september öppnades riksmötet och AiP frågade de socialdemokratiska gruppledarna vilka frågor de tror kommer att dominera den politiska debatten i höst och vilken fråga som är viktigast för just deras utskott.

1. Vilka frågor tror du kommer att dominera den politiska debatten i höst?

2. Vilken kommer den viktigaste frågan vara för ditt utskott i höst?

Lena Hallengren, S-gruppledare:

1. Ekonomin för vanligt folk, nedskärningarna i välfärden och säkerhetsläget. Att vi har en så svag regering som inte löser samhällsproblemen.

Morgan Johansson, utrikesutskottet:

1. Välfärdskrisen, där allt fler larmar om nedskärningar i skola, vård och omsorg.

2. Natofrågan, som måste få en lösning. Och det fortsatta kriget i Ukraina.

Niklas Karlsson, skatteutskottet:

1. Den ekonomiska krisen och dess konsekvenser. Alltifrån människors materiella villkor till välfärdens brist på resurser. Brottslighet och kriminalitet kommer också att ta mycket fokus.

2. Det finns en tydlig konfliktlinje mellan oss socialdemokrater och de borgerliga högerpartierna i skattepolitiken. De vill till varje pris sänka skatter så mycket det bara går. Vi vill satsa på och bygga ut de gemensamma åtagandena, det vill säga den generella välfärden. Då måste alla bidra, efter förmåga. Den konflikten behöver tydliggöras.

Lawen Redar, kulturutskottet:

1. Jag tror att integrationsfrågorna kommer att dominera svensk politik lång tid framöver. Det är oundvikligt sett till de senaste 20 årens snabba inkomstojämlikhetsutveckling och privatisering av välfärden samtidigt som vi under den här tiden tagit emot uppemot en miljon människor till vårt land. Vi har en anmärkningsvärd etnifierad segregation som initialt ett rasistiskt parti adresserat. Vi socialdemokrater har en skyldighet att göra något åt detta och bedriva en ekonomisk agenda för integration som involverar ett avslut på marknadsskolan, en bostadspolitik som beblandar befolkningen och en arbetsmarknadspolitik med språkinsatser och aktivitetsplikt.

Vi kan lämna över integrationsdebatten till Tidöpartierna, eller så bygger vi en socialdemokratisk vision om sammanhållning, jämlikhet och gemenskap. Om vårt parti historiskt lyckades med att göra arbetare till en del av svenskheten och därmed kräva rösträtt för alla, åtta timmars arbetsdag och semester – för att senare göra jämställdheten till en del av svenskheten genom utbyggnationen av föräldraförsäkring, barnbidrag, barnomsorg och äldreomsorg, så måste målet nu bli att göra invandringen till Sverige till en del av svenskheten vilket kräver en politik mot bostadssegregation och fattigdom. Jag lockas av tanken att vi kan bli den första socialdemokratiska generationen att göra detta.

2. Att försvara kulturens frihet från SDs nationalistiska agenda och kulturens offentliga finansiering från neoliberala moderater och kristdemokrater som håller på att nedmontera det finaste vi har – bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, civilsamhälle och folkbildning.

Åsa Westlund, utbildningsutskottet:

1. Hur kostnadskrisen slår mot välfärden och vem som bär ansvaret för det.

2. Hur regeringens politik leder till stora nedskärningar i skolan. SD-regeringen har inte kompenserat skolorna för kostnadskrisen, och dessutom tillåter de att skolans pengar går till annat än undervisning, till exempel till vinstuttag, tomma klassrum och marknadsföring.

Ardalan Shekarabi, justitieutskottet:

1. Vi har ett allvarligt säkerhetsläge och människor är oroliga. Dessutom har många familjer en svår ekonomisk situation. Lösningar på de här frågorna borde dominera den politiska debatten i höst, tillsammans med tillräckliga ekonomiska resurser till välfärden.

2. Vi prioriterar två frågor, gängvåldet och mäns våld mot kvinnor. Före valet lovade SD-regeringen snabba lösningar för gängvåldet. Det har blivit tvärtom. Våldet eskalerar. Dessutom kommer vi hålla fokus på situationen inom kriminalvården, som är mycket besvärligt och där regeringen inte verkar ha någon plan för hur man ska lösa det.

Gunilla Svantorp, trafikutskottet:

1. Den tuffa ekonomiska verkligheten för hushåll och välfärd. Det tillsammans med regeringens kliv bakåt i klimat och jämställdhet kommer att vara i fokus.

2. Kapacitetsbristen i järnvägen för den påverkar både gods, människor, gränsöverskridande samarbeten och möjligheten att göra klimatsmarta val.

Fredrik Olovsson, näringsutskottet:

1. Välfärdskrisen och den tuffa ekonomiska situationen för hushållen.

2. Energipolitiken, som är central både för hushållen och för möjligheterna för nyindustrialiseringen och de jobb som den kan skapa.

Anna-Caren Sätherberg, miljö- och jordbruksutskottet:

1. Hushållens ekonomi, skjutningar/sprängningar, finansiering av skola, vård, omsorg och klimatomställningen.

2. Klimatomställning och klimatanpassning. Regeringen kommer med sin klimathandlingsplan. Just nu prioriterar de bara att öka utsläppen.

Mikael Damberg, finansutskottet:

1. Den ekonomiska situationen för vanliga hushåll, säkerhetsläget och välfärdskrisen. Många känner en stor oro just nu och politiken måste visa ledarskap.

2. Kostnadskrisen. Vanliga familjer med vanliga inkomster har just nu svårt att klara sin ekonomi. SD-regeringen har misslyckats totalt med detta, och vi socialdemokrater har visat att det går att prioritera vanligt folk under krisen.

Matilda Ernkrans, EU-nämnden:

1. Det faktum att under detta första år har SD-regeringen gjort Sverige fattigare och farligare. Så det är vad som borde dominera debatten.

Vanligt folks ekonomi, skolan och sjukvården som inte tillförs de resurser som de behöver och att kriminaliteten blivit värre och säkerhetsläget svårare; det senare som också SD företrädare eldar på. Vilket är mycket oroande.

2. Då jag är gruppledare och vice ordförande i EU-nämnden så kommer arbetet präglas av Sveriges positioner i EU-förhandlingar såsom stöd till Ukraina, omförhandlingar av EUs långtidsbudget och att stoppa kriminalitet på nätet gentemot barn, att stoppa barnsexhandeln på nätet. Därutöver så kommer fokus att vara på det kommande EU-valet.

Teresa Carvalho, arbetsmarknadsutskottet:

1. Gängkriminaliteten kommer dominera. Inget tyder på att läget lugnar sig och regeringen vägrar göra det som krävs för att bryta nyrekryteringen. De har till och med aviserat nedskärningar, det är ju helt galet.

2. Att SD-regeringen undergräver den svenska modellen. Vi kommer fortsätta syna regeringen i sömmarna för att slå vakt om den svenska modellen och driva på för att parternas modell med etableringsjobb ska komma igång. Nedskärningarna på arbetsmarknadsinsatserna och för att bryta segregationen står också högt upp.

Fredrik Lundh Sammeli, socialutskottet:

1. Jag tror hösten kommer att fortsätta kretsa kring oron och osäkerheten, för enskilda när det gäller ekonomi och arbetslöshet och för nationen i stort kopplat till terrorism och ökade säkerhetshot. Och till detta SD-regeringens oförmåga att leda landet och prioritera förbättringar för vanligt folk och det som skulle behövas för att bygga vårt samhälle starkt och mer jämlikt.

2. I socialutskottet landar tre av de frågor som kommer vara heta på den politiska agendan: välfärdens resurser, angiverilagen och det brottsförebyggande.

Jennie Nilsson, civilutskottet:

1. Vanliga människors vardagsekonomi kommer att vara en viktig politisk fråga i höst. Priset på mat, dyra elräkningar, hyror och bostadslån utmanar allt fler. Sämre tillväxt, konkurser och varsel ökar också oroväckande och bostadsbyggandet faller dramatiskt.

Här behövs politik och handlingskraft. Något vi tyvärr inte ser från regeringen så här långt. Också kriget i Ukraina och gängvåldet kommer att vara fortsatt viktiga frågor.

2. Byggkrisen. Det behövs både krisåtgärder för att upprätthålla byggandet här och nu, och en politik för att skapa långsiktiga stabila spelregler över tid.

Anders Ygeman, socialförsäkringsutskottet:

1. Hur SD och regeringen fortsatt står handfallna när barnfamiljer kämpar med räntor, inflation och matpriser. Det ökade säkerhetshotet och det eskalerande gängvåldet skapar enorm oro som måste hanteras med ledarskap, något det här regeringsunderlaget visat sig inte vara kapabelt till. 

2. Regeringens brist på hantering av både sjukförsäkringen och arbetskraftsinvandringen. Men även familjepolitiken tror jag kommer vara en fråga som kommer vara viktig i utskottet.