Exkludering av funktionshindrade måste brytas

Vi kan inte tolerera att så många med funktionshinder exkluderas från arbetslivet och samhällsgemenskapen, skriver S-arbetsgruppen.

Vi socialdemokrater borde inte tolerera att så många med funktionsnedsättning exkluderas från arbetslivet och samhällsgemenskapen. Vi presenterar nu ett batteri av åtgärder som kan stärka möjligheterna till ett hållbart och utvecklande arbetsliv, skriver Annika Strandhäll, Per-Olof Sjöö, Linda Palmetzhofer och Adnan Habibija.

Alla som kan arbeta behövs på våra arbetsplatser. Vi kan inte tolerera att så många med funktionshinder exkluderas från arbetslivet och samhällsgemenskapen. Alla förtjänar att få leva ett gott liv och grunden för det är ha ett arbete att gå till, arbetskamrater att kunna stötta och en lön att kunna leva på. Det gäller även funktionshindrade – givetvis efter var och ens förutsättningar. Det finns inget alexanderhugg för att bekämpa exkluderingen. I stället presenterar arbetsgruppen för ”Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla” ett batteri av åtgärder.

I ett års tid har vi analyserat problemen på arbetsmarknaden. Redan i inledningen av arbetet med att uppdatera samhällsanalysen slogs vi av de uppgifter som framkom vad gäller personer med funktionsnedsättning.

Gapet i sysselsättning mellan funktionshindrade och övriga var större än vi trodde. Vi hade inte heller väntat oss att staten skulle vara sämst på att bereda plats, särskilt inte när myndigheter har så goda förutsättningar att erbjuda anpassade arbetsuppgifter på grund av en hög andel kontorsjobb. Vi beskrev fler brister i samhällets stöd i en AiP-artikel förra året.

Det som förvånade oss mest var bristen på lösningar. Trots att behovet av åtgärder är stort visar vår inventering av reformförslag, kongressbeslut och riksdagsinitiativ att få partier och organisationer prioriterar funktionshinderpolitiken. Vårt parti är inget undantag.

Det vill vi ändra på. För att stärka funktionshindrades möjligheter till ett hållbart arbetsliv överlämnar vi ett funktionshinderbatteri för stärkt inkludering till partistyrelsen. Vi hoppas att det kommer att behandlas på kongressen 2025 och att vi kommer gå till val som det parti som har den mest ambitiösa funktionshinderpolitiken. Batteriet innehåller:

• Förstärkt specialiststöd

Nedskärningar på Arbetsförmedlingen har försvagat stödet. I snitt tar det ett helt år att få en funktionshinderkod och därmed bli erbjuden ett fördjupat stöd. Det är oacceptabelt. Vi föreslår höjda ambitioner genom en garanti som innebär en bedömning inom ett visst antal dagar och en fast handläggarkontakt – en så kallad superförmedlare – som är specialiserad på det specifika funktionshindret och som kan besluta om kraftfulla verktyg ur sin verktygslåda.

• Staten måste ta ledartröjan

Vi vill se tydligare styrning till myndigheter för ett ökat samhällsansvar. Ett mål bör sättas upp om att staten ska anställa personer med funktionshinder på en proportionerlig nivå i förhållande till sin storlek. Myndigheterna bör få i uppdrag att identifiera lämpliga arbetsuppgifter och följas upp av Statskontoret för att säkerställa styrfart i inkluderingsarbetet.

• Krav i offentlig upphandling

Bra steg har tagits som möjliggör användandet av offentliga kontrakt som en väg in till arbetsmarknaden för dem med sämre förutsättningar. Men resultatet har varit begränsat eftersom regelverket bygger på frivillighet. Sysselsättningskrav i upphandlingar bör vara norm snarare än undantag. Att utförare av offentliga tjänster bereder plats för personer med funktionshinder är en viktig åtgärd för att främja ett utvecklande arbetsliv.

• Reformerade lönebidrag

Lönebidrag är viktiga verktyg, men dagens lågt satta lönetak på 20 000 kronor/månad bidrar till en koncentration till lågkvalificerade jobb. En takhöjning till medianlön är nödvändig för att främja en spridning av anställningarna till fler branscher och yrken. Det behövs även en ventil som gör det möjligt att sätta in lönebidrag för anställda som riskerar att bli av med jobbet på grund av funktionsnedsättningen. Därmed skulle individer vars liv hastigt förändras på grund av funktionshinder slippa en onödig rundgång med uppsägning, arbetslöshet, funktionshinderbedömning och därefter beviljat lönebidrag.

• Totalrenovering av Samhall

Samhall har utvecklats i strid mot intentionerna om att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för grupper med allra sämst position. Vi menar att driftsformen och vinstkravet dels går ut över de anställda som pressas, dels leder till en minskad bredd i uppdragen och en koncentration till lokalvård som utestänger många med svåra funktionshinder. Vi vill att Samhall reformeras till en större och bredare verksamhet som har en god tillgång till rustande insatser. Fokus ska ligga på samhällsuppdraget, inte på ett vinstuppdrag. Vi utesluter inte en nedläggning av bolaget och skapandet av en ny myndighet som får sköta verksamheten.

• Delegation mot diskriminering

Var tredje person med funktionshinder utsätts för diskriminering, inte minst vid rekryteringar. Vi menar att en delegation behöver tillsättas som kan hämta inspiration från andra länder, sprida goda exempel, analysera rättsläget samt föreslå skärpt lagstiftning, bättre möjligheter till rättsprocesser och sanktioner mot arbetsgivare som diskriminerar.

Exkluderingen av funktionsnedsatta är ett misslyckande. Vi i arbetsgruppen är stolta över att presentera vårt funktionshinderbatteri för stärkt inkludering och är övertygade om att åtgärderna skulle göra stor skillnad i kampen för full sysselsättning.

Batteriet är ett av de sju reformpaket som arbetsgruppen lanserar under sommaren.

Annika Strandhäll
riksdagsledamot (S) och ordförande för S-kvinnor, sammankallande för arbetsgruppen ”Ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla”
Per-Olof Sjöö
förbundsordförande GS-facket
Linda Palmetzhofer
förbundsordförande Handelsanställdas förbund
Adnan Habibija
LO-utredare och arbetsgruppens sekreterare