”S förflyttning främst symbolisk”

Socialdemokraterna har öppnat för fler än tio nya kärnkraftsreaktorer. Märta Stenevi menar att S förflyttning främst är symbolisk, i syfte att minska den enorma polarisering i energifrågan som högerpartierna ägnat flera år åt att skapa.

Märta Stenevi, Språkrör Miljöpartiet:

1. Vad betyder regeringens klimatpolitik för svensk omställning?

Regeringens klimatpolitik skadar allvarligt Sveriges omställning, och därmed Sverige. Dels genom att förvärra klimathotet, dels genom att försämra näringslivets konkurrenskraft. Det långa svaret på den här frågan finns i Klimatpolitiska rådets rapport, som sammanfattar läget med att ”Sveriges klimatpolitik har tappat styrfarten”. Regeringen har ägnat sitt första år vid makten åt att riva ner klimatpolitiska verktyg, när vi är i ett läge där vi behöver fler. Resultatet är att utsläppen ökar, att omställningen bromsar in och att Sveriges möjligheter att driva på andra länder försvagas. Regeringens omställningsfientliga politik leder till att stora investeringar nu hamnar Kanada och Finland, i stället för i Sverige.

2. Hur ser du på att S öppnat för fler än tio nya kärnkraftsreaktorer?

Vi var med och slöt den förra energiöverenskommelsen som tillät ny kärnkraft att byggas i Sverige. Jag ser Socialdemokraternas förflyttning som främst symbolisk, i syfte att minska den enorma polarisering i energifrågan som högerpartierna ägnat flera år åt att skapa. Jag tycker inte att svensk kärnkraft ska läggas ner i förtid, men på sikt vill jag se ett 100 procent förnybart energisystem. Det är mer miljövänligt, säkrare och dessutom billigare. Oavsett hur mycket kärnkraft vi har i Sverige kommer vårt elsystem att behöva hantera variationer då vi är sammankopplade med andra EU-länder, som går mot mer förnybart.

3. Driver industrin omställningen i Sverige mer än vad politiken gör?

Det är solklart att industrin i dag driver på mer än regeringen gör, eftersom regeringen ägnar sig åt att bromsa omställningen. Men det är viktigt att komma ihåg att anledningen till att svenska företag i dag ligger i framkant är att Sverige de senaste åren har haft en tydlig klimatpolitisk inriktning. Det klimatpolitiska ramverk som Miljöpartiet initierade, och som sju av åtta partier ställde sig bakom, gav näringslivet långsiktiga spelregler. Klimatmålen i kombination med våra satsningar på Klimatklivet, Industriklivet och Fossilfritt Sverige är det som gett svenska företag de rätta förutsättningarna för att ligga i framkant.

Erik Nises, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge:

1. Vad betyder regeringens klimatpolitik för svensk omställning?

Det känns förstås hedrande att ni frågar mig vad regeringen har för klimatpolitik eftersom regeringen själva har bett att få återkomma när de kan beskriva den. Men pass!

2. Hur ser du på att S öppnat för fler än tio nya kärnkraftsreaktorer?

Givet de prognoser som visar att vårt behov av elektricitet kommer öka så enormt mycket och ingen kan förklara hur det ska funka utan kärnkraft är det väldigt skönt att Socialdemokraterna släpper gamla låsningar. Det är ju alltid eftersträvansvärt att vara relevant i viktiga diskussioner.

3. Driver industrin omställningen i Sverige mer än vad politiken gör?

Njae, jag skulle dock säga att industrin i dag bättre står upp för konsekvenserna av den politiska inriktning som slagits fast. Nämligen att vi faktiskt måste göra något åt hur vi producerar och konsumerar.