S föreslår startlån och kritiserar bankernas vinster på pressade hushåll

Jennie Nilsson (S) och Mikael Damberg (S).

Socialdemokraterna går nu fram med flera förslag för att stötta hushållens ekonomi i kostnadskrisen. Partiet vill bland annat se statligt garanterade startlån för första bostaden.
Mikael Damberg vill också ha en diskussion om bankernas ansvar när de nu gör stora vinster på hushållens bolån i det höga ränteläget.

När nu de svenska hushållen pressas av ökade kostnader och stigande räntor vänder sig allt fler till alternativa långivare med höga räntor. Statistiken visar att skuldfällan nu slår till och ärendena till Kronofogden ökar.

Regeringen måste därför agera snabbt, men för lite görs, enligt Mikael Damberg (S).

– Nu börjar hushållens buffertar att rinna ut. Vanliga familjer lånar nu för att betala räkningen. Men det här är en verklighet som regeringen och Sverigedemokraterna vägrar ta på allvar, säger Damberg.

S föreslår därför ett ”skuldakutpaket” för att bromsa utvecklingen. 

Det handlar om:

• Tuffare tag mot kreditgivningsföretag

Antalet betalningsförelägganden för lån utan säkerhet har ökat med 40 procent det senaste året. Hushållen riskerar i kostnadskrisen att bli lätta byten för snabblånebolag. S vill skärpa villkoren med krav på bolagen att stå för större del av kostnaden när ärenden går vidare till Kronofogden.

• Inför ett skuldregister

Bättre insyn för att motverka att hushåll kan stapla lån på varandra. En utredning om ett nationellt skuldregister tillsattes av S-regeringen som ska vara klar i juni. Nu behöver regeringen snabbt införa det, menar Socialdemokraterna. Skuldregister finns exempelvis i Norge.

– Det vore kraftfullt verktyg att de som beviljas lån också har förmågan att betala tillbaka. I dag får många konsumenter lån trots att de med kostnaderna för lånet inte har tillräckligt mycket pengar kvar att leva på, säger Jennie Nilsson (S).

• Konsumentvägledning under krisen

Kommunerna rapporterar att det är allt fler, men också nya grupper, vanliga barnfamiljer med skenande utgifter, som nu tvingas söka hjälp. Socialdemokraterna satsar därför 100 miljoner kronor i sin vårbudget på att kommunerna ska nå ut till de mest pressade hushållen med ekonomisk rådgivning innan skuldkrisen är ett faktum.

– Vi måste öka det förebyggande arbetet, säger Mikael Damberg (S).

• Startlån

Allt fler tar dyra privatlån för att köpa bostadsrätt i bostadskrisen.  

Mängden blancolån vid bostadsköp är allvarligt höga. Ett statligt garanterat startlån för förstagångsköpare skulle ge ett säkrare insteg på bostadsmarknaden. 

– Många tvingas i dag ta ett blancolån med betydligt högre räntekostnader, säger Jennie Nilsson (S).

Även detta har S-regeringen låtit utreda. Det finns därmed ett remissbehandlat förslag som den nuvarande regeringen kan gå vidare med.

– Regeringen sitter på en lösning om skulle underlätta för många personer, men väljer att vara passiv, säger Jennie Nilsson (S). 

När nu Riksbanken höjer räntan gör storbankerna samtidigt stora vinster på skillnaden mellan in- och utlåningsräntan. Det sticker i ögonen menar Mikael Damberg (S).

– Jag reagerar på det. Det är enorma vinster och det är märkligt att den logik som leder till att bankerna automatiskt höjer räntorna på bolånen, när Riksbanken justerar styrräntan, att den inte verkar spela roll när man tittar på sparkontona.

–  Jag hoppas att det blir en diskussion om bankernas ansvar i den situationen för deras kunder är väldigt hårt pressade.

Bör regeringen agera?

– Jag undrar vad finansmarknadsministern tycker om det här. Jag har inte sett ens en enda kommentar. Det är hushållen som finansierar mycket av de här vinsterna.