S föreslår en rättvis skattesänkning

Socialdemokraterna vill se en bred skattesänkning för vanligt folk. Samtidigt markeras att höginkomsttagarna och banksektorn ska bidra mer.

– Det är inte varje dag vi presenterar skattesänkningar, säger Magdalena Andersson (S).

Men det är speciella tider.

Kostnadskrisen slår hårt mot vanliga löntagares plånböcker. Tio års reallöneökningar är utraderade av inflationen. 

Samtidigt har regeringen inför budgeten som nu ska slutförhandlas remitterat möjliga skattesänkningar för 15 miljarder som till övervägande del gynnar höginkomsttagare. 

Det är mot den bakgrunden som nu Socialdemokraternas vill stötta vanligt folk i krisen genom en skattesänkning. 

– Människor behöver stöd för att klara vardagsekonomin, säger Magdalena Andersson (S).

Skattesänkningen riktar sig mot låg- och medelinkomsttagare och ska även omfatta pensionärer och de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det handlar om 1 900 kronor per år till 4,3 miljoner löntagare och 1 100 kronor per år för 1,7 miljoner pensionärer. 

– Alla löntagare få del av den här skattesänkningen, men det innebär att de med de lägsta inkomsterna får procentuellt mer, säger Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson.

– Och med finansieringen kommer vi att föreslå att de med de absolut högsta inkomsterna i Sverige är med och bidrar.

Magdalena Andersson menar att regeringen och Sverigedemokraterna fört en motsatt politik och gynnat de rika genom krisen. 

– Vi har en regering som har valt att inflationsskydda höginkomsttagarna.

Socialdemokraterna kommer att finansiera skattesänkningen fullt ut, förklarar Mikael Damberg (S), som inte tror att den skulle påverka inflationen.

Hur finansieringen ska ske kommer partiet att återkomma i sin budgetmotion som följer på regeringens budgetförslag som läggs den 20 september. Men principen är klar. 

De allra mest välbeställda och sektorer som tjänar stora pengar under krisen, så som bankerna, ska bidra mer.

– Tre principer, det första är att det är slut på skattesänkningar för höginkomsttagare. Två: det är rimligt att de som tjänar absolut mest i vårt samhälle, bidrar mer. Och nummer tre: de sektorer som har tjänat på den här krisen, jag nämnde bankerna, kan var en del av finansieringen.

S-förslaget ska ses i konstrast till regeringens aviserade skattesänkningar, bland annat ett slopande av avtrappningen av jobbskatteavdraget, som enligt LO-ekonomernas beräkning skulle innebära att 5,4 miljarder går till den tiondel som tjänar mest.

– Man har aviserat en skattesänkning på 50 000 kronor till höginkomsttagare, säger Magdalena Andersson (S).

Lägg därtill att inflationen ger en ännu större uppräkning av brytpunkten för statlig skatt. Den innebar senat 13 miljarder till löntagare med över 51 000 i månaden samtidigt som när kommuner och regioner endast fick sex miljarder i generella tillskott. 

Det är alltså bäddat stor skattestrid i årets budgetdebatt. 

– Vi socialdemokrater menar att Sverige behöver en annan ekonomisk politik. När vi har en ekonomisk kris som slår så brett och hårt som just nu, då behöver bördorna bäras mer rättvist, säger Magdalena Andersson (S).