S: Fler reaktorer men inte på nya platser

Socialdemokraterna öppnar för fler kärnkraftsreaktorer än dagens tak på tio, men vill behålla kravet att de byggs där det finns kärnkraft i dag.
– Det är för att kunna ta vara på den teknikutveckling som finns, där man kan bygga fler men mindre reaktorer, säger Fredrik Olovsson (S).
– Men det är resurseffektivt, snabbt och klokt att bygga på de platser där vi redan har verksamhet i dag.