S fick fler medlemmar under 2021

Partisekreterare Tobias Baudin kampanjar. Foto: Socialdemokraterna

9553 personer gick med i Socialdemokraterna förra året och partiet hade vid årsskiftet ökat till 76552 medlemmar.
– Det är en tydlig Magdalena Andersson-effekt, det var många som gick med i november. Det är väldigt glädjande och ännu en positiv sak som visar på att vi verkligen är på gång i det socialdemokratiska partiet, säger partisekreterare Tobias Baudin.

2020 var inte bara ett dystert pandemiår, det var också ett år när det var näst intill omöjligt att bedriva utåtriktad partiverksamhet och Socialdemokraterna tappade medlemmar. 2021 gick det betydligt bättre, enligt de medlemssiffror som S släpper i dag.

– Vi klarade nästan det tuffa målet att värva 10 000 medlemmar, inte minst tack vare ett väldigt starkt sista kvartal. Det är nästan en fördubbling jämfört med föregående år, säger Tobias Baudin.

Partiet har även i högre utsträckning lyckats behålla sina medlemmar – antalet utskrivningar mer än halverades jämfört med 2020.

– 2020 hade vi ett minus på 13000 medlemmar, nu levererar vi ett plus på nästan 3000 medlemmar så det är en stor förändring på ett år. Det finns all anledning att vara stolt och räta på ryggarna – men inte nöjda, vi vill växa ännu mer.

Vi är det enda riktiga folkrörelsepartiet i Sverige, för oss är det allra viktigaste att kunna möta människor öga mot öga. När vi går in i valåret hoppas vi inte minst kunna knacka dörr för det vet vi är det allra bästa sättet att få fler röster men också fler medlemmar.

Tobias Baudin, partisekreterare (S)

För ett folkrörelseparti är det avgörande att ha många engagerade medlemmar, säger Tobias Baudin. Han för nu samtal med verkställande utskottet och partistyrelsen om ett högre mål för medlemsvärvning under valåret 2022, kopplat till valstrategin.

– Vi ser ju också opinionsmätningar som visar att det går bra, jag tror att man vill vara med i ett sådant parti.

Han är övertygad om att valet av Magdalena Andersson har varit viktigt för medlemstillströmningen. De flesta nya medlemmar gick med under sista kvartalet.

– Men jag tror också att det är viktigt att vi som parti har tydliggjort vår politik med fokus på välfärden, på jobben och kampen mot brottsligheten och segregationen. Att vi verkligen vågar säga som det är och göra det som krävs.

Pandemin har i snart två år varit ett hinder för utåtriktat partiarbete, även om många har testat att jobba digitalt och att ringa till väljare.

– Nu hoppas vi att pandemin så småningom släpper. Vi är det enda riktiga folkrörelsepartiet i Sverige, för oss är det allra viktigaste att kunna möta människor öga mot öga. När vi går in i valåret hoppas vi inte minst kunna knacka dörr för det vet vi är det allra bästa sättet att få fler röster men också fler medlemmar.