S behöver en politik för att unga ska känna framtidstro

Dagens unga har bara fått se ett samhälle som dragit sig tillbaka och inte gett det stöd som krävs.

Samhället och politiken har för länge blundat för att unga killar i dag har det väldigt tufft – och inte får de svar de förtjänar från politiken, skriver arbetsgruppen En ung generation med framtidstro.

I våras fick vi uppdraget av partiordförande Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin att ta fram en ny samhällsanalys och ny politik för Socialdemokraterna med unga som målgrupp. Nu är vår samhällsanalys klar och vi ser fram emot att diskutera den runt om i landet i partiföreningar för att sedan påbörja arbetet med att ta fram reformförslag.  

Våra två primära slutsatser är följande:  

• I en tuff tid sätter unga den egna tryggheten först och misstror politikens förmåga att lösa gemensamma problem.  

• Samhället och politiken har inte sett hur mycket hårdare killar drabbas av samhällsutvecklingen än vad tjejer gör. 

Dagens unga har bara fått se ett samhälle som dragit sig tillbaka och inte gett det stöd som krävs. Samtidigt som brottsligheten ökat, segregationen vuxit och marknadsskolan tagit över så har bostäderna blivit dyrare. Normlöshet och gängkultur har fått breda ut sig och ta plats där samhället borde ha funnits.  

Utvecklingen är tydlig i alltifrån förort till landsbygd. Och med krig i vårt närområde, klimatkris, sprängningar och skjutningar i bostadsområden samt tuffa ekonomiska tider är det inte underligt att unga ser dystert på framtiden och på politikens möjligheter att lösa samhällsproblemen – eller ge trygghet i vardagen.  

I en tid med bristande trygghet inför framtiden blir då jakten på den egna ekonomiska tryggheten alltmer avgörande.

Utifrån detta är vår första slutsats att unga ser att de själva måste skapa trygghet och att de samtidigt letar efter stöd på annat håll än från samhället. Vi har därmed i dag en ung generation med mer tro på sig själva än på Sverige, framtiden och gemensamma lösningar. Det är inte konstigt. För i takt med att de ekonomiska klyftorna växt över tid och nyliberala utförsäljningar satt sina spår har utvecklingen påverkat hur unga ser på samhället i dag.   

Utifrån dåliga materiella förutsättningar, en skev bostadsmarknad och en allt tuffare arbetsmarknad där inte heller vanliga jobb ses som något man blir rik på så tar man alltså ett stort personligt ansvar för att säkra sin egen framtid.  

I en tid med bristande trygghet inför framtiden blir då jakten på den egna ekonomiska tryggheten alltmer avgörande. Och familjens ekonomiska förutsättningar och kontaktnät blir en förutsättning för att lyckas senare i livet. 

Vi som parti har inte insett vidden av denna utveckling. Därför så har inte heller vår politik upplevts relevant nog. Unga letar efter konkreta förslag som ökar tryggheten i vardagen och har svårt att relatera till breda systemreformer. Man upplever inte att politiken gjort samhället bättre och därför misstror man också gemensamma lösningar. 

Parallellt har högern effektivt profiterat på segregation, otrygghet och individualism. De har också framgångsrikt marknadsfört hur deras politik gör att man blir en vinnare. Bland annat genom att locka med plånbokslöften som svarat mot behoven att trygga sin framtid – även om de sedan inte kunnat leverera på dem. Socialdemokratiska förslag som att ”ta tillbaka kontrollen över välfärden” har varit svåra för unga att ta till sig. För man har aldrig upplevt en kontroll – bara marknadens påverkan. 

Vår andra slutsats är att denna utveckling slagit hårdare mot killar än mot tjejer.  

Ungas framtid avgörs i dag i skolan. Utan gymnasiebehörighet är det nästintill omöjligt att få ett jobb. Vi ser en utveckling med en skola som blivit mer anpassad efter studievana tjejer där killar hamnar efter som grupp. 

Svensk skola har i uppdrag att kompensera för detta – men den klarar inte av det då alltför många faktorer finns utanför klassrummets väggar samtidigt som skolan själv blivit en segregerande marknadsskola. Utrikesfödda tjejer klarar i dag svensk skola bättre än inrikesfödda killar – det går med rätta att kalla det skolsystem som vuxit fram för en ”tjejskola”.   

En misslyckad skolgång blir sedan en ytterligare riskfaktor för killar som påverkar möjligheterna att skaffa jobb, bilda familj och känna tillhörighet till samhället i stort. Unga tjejer flyttar i högre grad för att plugga vidare medan killarna blir kvar. Många killar letar sedan efter tillhörighet och gemenskap på fel ställen när samhället sviker dem. Som en konsekvens kan vi i dag se hur unga killar väljer gängen eller extrema internetmiljöer i stället för skolbänken.   

Att killar lämnas efter är ett misslyckande för hela vårt samhälle. 

Samhället och politiken har för länge blundat för att unga killar i dag har det väldigt tufft – och inte får de svar de förtjänar från politiken. Som parti måste Socialdemokraterna nu klara av att ta ansvar för hela samhället, då ska vi också leverera politik som är bra för unga killar.  

Vårt parti behöver ta plats och kliva fram. Se killarna och utgå ifrån deras verklighet. Det här betyder inte att vi ska sluta vara ett feministiskt parti eller sluta driva en politik som gynnar kvinnor. Vårt parti har under lång tid lett kampen för ett jämställt Sverige. Det har varit rätt och riktigt och det arbetet ska fortsätta. Men samtidigt som vi bekämpar strukturella skillnader som är till mäns fördel kan vi inte låta sexåriga killar ta konsekvenserna av patriarkala strukturer i stort.    

Övergripande behöver vi också inse att vi möter en ung generation utan en tydlig syn på vad samhällsgemenskap och ett starkt samhälle är.   

Det här kommer aldrig kunna lösas enbart med enskilda reformer – utan det behövs ett mycket mer omfattande arbete. Ett socialdemokratiskt angreppssätt. Där vi minskar klyftorna och trycker tillbaka pessimismen, otryggheten och gör upp med utförsäljningarna. Samhällsgemenskapen måste återskapas om vi på sikt ska klara av att återfå förtroendet hos unga 

Det är dags att samhället kliver fram och ger stöd i vardagen, ökar tilltron till det gemensamma.  

Så att alla unga kan känna framtidstro. 

Politikutvecklingsgruppen ”En ung generation med framtidstro”
Amalia Rud Stenlöf
riksdagsledamot (S)
Josefine Helleday
kommunalråd i Eskilstuna (S)
Anton Hammar
oppositionsråd Ragunda kommun (S)
Klas-Herman Lundgren
sekreterare för arbetsgruppen (S)