”Ryssland måste omedelbart upphöra med alla militära operationer”

Statsminister Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist höll under torsdagsförmiddagen pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Det kallade statsminister Magdalena Andersson Rysslands invasion av Ukraina för när hon tillsammans med utrikesministern och försvarsministern höll en presskonferens under torsdagens förmiddag.

– Ryssland genomför nu ett väpnat angrepp mot Ukraina med stort lidande för det ukrainska folket som följd. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig, inledde statsminister Magdalena Andersson (S) förmiddagens presskonferens efter att Ryssland på torsdagsmorgonen svensk tid klockan 05.00 inledde attacker mot en rad platser i Ukraina.

Magdalena Andersson, som höll i presskonferensen tillsammans med utrikesminister Ann Linde (S), och försvarsminister Peter Hultqvist (S), var mycket tydlig med att ansvaret helt faller på den ryska politiska ledningen med dess president Vladimir Putin i spetsen.

– Sverige fördömer den ryska invasionen i starkaste möjliga ordalag. Ryssland måste omedelbart upphöra med alla militära operationer och ovillkorligen dra tillbaka alla stridskrafter från Ukraina, sa Magdalena Andersson.

På morgonen talade statsministern med den finska presidenten Sauli Niinistö om det allvarliga läget och vikten av fortsatt gemensamt agerande via EU. Sverige fortsätter också sina nära kontakter med Finland på alla nivåer, även inom ramen för partnerskapet med Nato.

Magdalena Andersson ska även under dagen prata med den ukrainska presidenten Volodomyr Zelenskyj som i sitt tal till ukrainska nationen under sen onsdag berättade att han under onsdagen försökt att få tag på Putin på telefon men bara mötts av tystnad, enligt SvD.

– Jag ger Zelenskyj som Ukrainas folkvalda president mitt fulla stöd, sa Magdalena Andersson.

Under kvällen kommer statsministern att delta i det Europeiska rådet som ska utarbeta ett nytt sanktionspaket riktat mot Ryssland och som kommer att gå längre och slå hårdare än vad några sanktioner gjort tidigare. Sanktionerna kommer att slå mot strategiska sektorer av den ryska ekonomin genom att stänga ute Ryssland från teknologier och marknader, frysa ryska tillgångar i EU och ytterligare listningar av personer, berättade Magdalena Andersson under presskonferensen.

Andersson påtalade vikten av bred politisk samsyn, både internationellt och nationellt. Under morgonen hade hon redan samtalat med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och hade även bjudit in de övriga riksdagspartiernas partiledare till samtal.

Samordningen i regeringskansliets krisorganisation är nu aktiverad och Magdalena Andersson har även gett försvarsministern uppdraget att omgående förbereda beslut så att man från svenska sida kan bistå Ukraina med ytterligare sätt att förstärka dess motståndskraft.

Redan tidigare i veckan förstärkte regeringen det humanitära biståndet till Ukraina med 20 miljoner kronor. Sverige ger även sedan tidigare omfattande stöd till Ukraina, bilateralt och genom EU. Magdalena Andersson flaggade även för att ytterligare stödåtgärder kommer att bli aktuella.

Utrikesminister Ann Linde. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Även utrikesminister Ann Linde var mycket tydlig när hon fördömde den ryska attacken på Ukraina och kallade den ett folkrättsbrott och ett fegt angrepp på en europeisk grannstat.

Vi står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och konsekvenserna kommer att bli utomordentligt allvarliga.

– Vi står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och konsekvenserna kommer att bli utomordentligt allvarliga. Jag talar om människoliv och ett angrepp på ett demokratiskt grannland, ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen och Sveriges säkerhet, sa Ann Linde.

Linde nämnde också det tal som Ryssland president Putin höll under natten där han underkände Ukrainas rätt att existera:

– Påståenden om nazism och folkmord är en förolämpning inte bara mot Ukraina utan även mot de miljoner ryssar och ukrainare som under andra världskriget föll offer för nazismen.

Ann Linde påtalade vikten av att det nu fattas beslut i EU om ytterligare starka sanktioner utan några dröjsmål.

Under eftermiddagen ska Linde delta i ett extrainsatt möte på utrikesministernivå i OSSEs (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ) permanenta råd. Hon har också under morgonen haft kontakt med sin ukrainska kollega utrikesminister Dmytro Kuleba.

– Jag har försäkrat honom Sveriges starka stöd i denna oerhört svåra stund. Sverige kommer fortsätta att stödja Ukraina och det ukrainska folket, sa Ann Linde.

Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Peter Hultqvist, försvarsminister, kallar det som händer nu för ett offensivt ryskt anfallskrig mot Ukraina:

– Det Ryssland vill är att förstöra den ukrainska staten, förstöra den ukrainska demokratin, kollapsa de statliga systemen, skapa rysk dominans och överhöghet. Det vi ser nu är ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen och därmed också ett hot mot svenska intressen och suveränitet.

Peter Hultqvist pekar på hur konflikten kommit närmare Sveriges gränser genom den ryska invasionen i Ukraina.

– Vi följer nu noga utvecklingen och Försvarsmakten vidtar nu de beredskapsanpassningar som är nödvändiga. Övningsverksamhet är planerad, enskilt och tillsammans med andra länder, sa Peter Hultqvist som tidigare under morgonen varit i kontakt med finska försvarsministern Antti Kaikkonen.

Vid lunchtid under torsdagen anger DN efter uppgifter från Försvarsmakten att Sverige har satt in Gripen-plan med stridsladdade robotar för att skydda gränserna efter det ryska angreppet på Ukraina i morse.

Försvarsministern betonade också att svensk försvarsmakt är beredd att agera enskilt och tillsammans med andra om svenska intressen och Sverige hotas.