Rot- och rutavdragen fördubblas – om du är höginkomsttagare

Från 1 juli höjs taket för rotavdraget till 75 000 kronor. Lika mycket får dras av för rut-tjänster. Tidigare var 75 000 kronor tak för vad man totalt fick dra för rut- och rot-tjänster, och högst 50 000 fick avse rot. Höjningen är temporär och gäller enbart under 2024. Enligt regeringen ska det motverka arbetslösheten i byggbranschen nu när bostadsbyggandet sjunker.