Rösträttsmärket från 1907

Foto: Ulf Berger/Nordiska museet

Internationella rösträttsalliansen antog på sin kongress i Köpenhamn 1907 ett märke som skulle kunna bäras av kvinnor som krävde rösträtt… Läs mera »