Rösträttskvinnorna tog ton med sin retorik

Ur Iduns kongressnummer inför internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 12–17 juni 1911.

– Det finns en retorik som handlar om att rösträtt inte bara är en rättighet, det är en plikt. Det… Läs mera »