Rösträttsjubileum firas med extra förstamajmärke

Hundra år av kvinnlig rösträtt får sitt eget förstamajmärke. 

– Vi kan verkligen vara stolta över vår historia men det räcker inte, vi måste också se framåt, säger Carina Ohlsson, S-kvinnor.

Hylla socialdemokratins kvinnliga pionjärer på Första maj 2021, hundra år efter att kvinnor fick rösta i riksdagsval första gången. Det manade Jesper Eneroth, Carina Ohlsson, Bosse Ringholm, Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren på AiPs debattsida i augusti förra året.

Partisekreterare Lena Rådström Baastad nappade på idén, om än inte på tanken att återgå till att ha personer i stället för den socialdemokratiska rosen på märket. 

S-kvinnor och Socialdemokraterna har samarbetat för att ta fram märket som släpptes för försäljning 13 april. Det är designat för att både vara ett förstamajmärke och ett jubileumsmärke och fungerar bra tillsammans med S-kvinnors pin.

– Det kommer säkert vara många som har både S-kvinnors pin och det här märket, säger Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Hon påpekar att arbetarrörelsens rösträttskvinnor ofta kommer i skymundan i historiebeskrivningen. 

– Socialdemokratiska kvinnor var väldigt aktiva både inom partiet och externt för att också kvinnor skulle få rösträtt, de fick också ta strid internt. Det är så med S-kvinnor också i dag, vi går ofta före när det handlar om jämställdhetsfrågor och de feministiska frågorna. Men vi ser att vi får rätt och vi får igenom mycket.

– Den generella välfärden är ju en förutsättning för jämställdhet, men det handlar också om att det till stor del är kvinnor som jobbar inom välfärden.

Det anknyter väl till årets paroll för Första maj: ”välfärden först”. 

– Välfärden är en fråga som S-kvinnor både förr och nu tar strid för. 

Välfärdsfrågorna är centrala för kvinnor på flera sätt, betonar Carina Ohlsson. 

– Den generella välfärden är ju en förutsättning för jämställdhet, men det handlar också om att det till stor del är kvinnor som jobbar inom välfärden. Det behövs mer resurser så att vi får arbetsvillkor som är bra så att fler väljer de jobben.

Pandemin har också tydligare än på länge visat hur viktiga välfärdsarbetarna och det starka samhället är. 

Att fira hundra år av kvinnlig rösträtt i Sverige handlar inte bara om historien. Kvinnors rösträtt spelar roll varje dag, poängterar Carina Ohlsson.

– Vi kan se att när man beskär demokratin i flera länder, också i Europa, går det ofta hand i hand med att man minskar kvinnors frihet och försämrar villkoren för kvinnor. Kvinnor är en kraft i samhället och därför försöker man trycka ner dem. Det är viktigt att den här kvinnokampen tydliggörs.

Det är också tydligt att kvinnofrågor som abort och sexualundervisning påverkas i en del av de länder där demokratin är på väg att urholkas. 

Kvinnor har genom århundraden fått ta strid för sina rättigheter. Den kampen är inte slut.

Här kan man se en historisk parallell till hur det såg ut i Sverige för knappt hundra år sedan. Det finns nämligen berättelser om att båda de två första socialdemokratiska kvinnorna i riksdagen, Agda Östling och Nelly Thüring, fick uppleva att manliga ledamöter lämnade kammaren när de talade om rätt till abort och sexualfrågor.

– Kvinnor har genom århundraden fått ta strid för sina rättigheter. Den kampen är inte slut, även i Sverige måste kvinnor bevaka sina rättigheter. Det är därför det är så viktigt att vi tar strid för en klassmedveten feminism.

Jubileumsmärket kostar 40 kronor och går att köpa direkt av arbetare­kommuner och i S-kvinnors respektive Socialdemokraternas webbshop. Försäljningen börjar 13 april.