Rösträtten – marginell fråga i flickböckerna

Politik och rösträttskamp var sällan en stor fråga i flickböckerna decennierna runt 1900. Men bara att frågan nämns i ett… Läs mera »