Debatt: Rösta till stöd för människovärdet

Låt kyrkan vara öppen och välkomnande. Foto: Eva Axbarr

Sverigedemokraterna är bättre organiserade och har fler kandidater än i förra valet. De kommer att gå och rösta. Därför ska naturligtvis vi socialdemokrater vara ännu fler som också går och röstar till stöd för människovärdet, skriver Jesper Eneroth och Wanja Lundby-Wedin.

På söndag är det kyrkoval. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen och samhällsengagerad kyrka dit alla människor är välkomna. Våra huvudpunkter är:

1. En öppen och välkomnande folkkyrka

2. En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt

3. En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Det finns krafter i Sverige som vill förändra Svenska kyrkan i grunden. De vill göra den inåtvänd och exkluderande. De vill ha en kyrka som inte öppnar sig mot alla, utan som utestänger grupper.

Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt! HBTQ-personer ska mötas med respekt och ha samma möjligheter som alla andra att delta i kyrkans alla verksamheter. Och motståndet mot kvinnliga präster måste upphöra. Det är inte rimligt att företrädare för Svenska kyrkan fortfarande ska behandla män och kvinnor som olika värda.

Den andra huvudfrågan är att förstärka och utveckla det sociala arbetet inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan bedriver ett omfattande och viktigt socialt arbete, till stöd för dem som hamnat utanför samhällets skyddsnät. All barn- och ungdoms-
verksamhet ska vara avgiftsfri. Även det internationella biståndet måste fortsätta att utvecklas. Svenska kyrkans insatser ska vara både akuta och hjälpa människor i nöd, liksom långsiktigt stödja arbetet för allas lika rätt och värde. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för de mest utsatta, oavsett var.

För det tredje. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Omkring 22 000 personer är anställda av och jobbar i kyrkan. De har rätt till en bra arbetsmiljö, goda kompetensutvecklingsinsatser, ja överhuvudtaget att ha en god arbetsgivare. Vi menar att Svenska kyrkan ska jobba för att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Det kräver insatser på flera områden. Ett jämställt ledarskap, förstärkt arbetsmiljöarbete, heltid som norm, en kontinuerlig kompetensutveckling för alla och mycket mer.

Här har vi som socialdemokrater ett stort ansvar att kyrkan måste bli bättre! Svenska kyrkan handlar upp varor och tjänster för mer än en miljard kronor om året. Det innebär att långt fler än de som är anställda av kyrkan påverkas av hur kyrkan agerar som beställare. Vi menar att det ska vara självklart att Svenska kyrkan alltid kräver schysta villkor och kollektivavtal vid upphandlingar.

Det är en allt bättre organiserad kristen höger som står emot oss i kyrkovalet. Sverigedemokraterna mobiliserar starkt och kandiderar i långt fler församlingar än vid förra valet. De kandiderar till stiftsfullmäktige och inte minst satsar de hårt på att få många mandat i kyrkomötet, svenska kyrkans högsta beslutande organ.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Sverigedemokraterna vill tillbaks till en tid när präster bjöd kvinnoprästmotstånd och motståndet mot samkönade äktenskap var en del av kyrkan.”[/blockquote]

Sverigedemokraterna vill tillbaks till en tid när präster bjöd kvinnoprästmotstånd och motståndet mot samkönade äktenskap var en del av kyrkan. De vill dessutom att makten över kyrkan ska läggas hos en liten teologiskt högutbildad elit. De vill inrikta den sociala verksamheten och den internationella biståndsverksamheten till att riktas endast till kristna.

Sverigedemokraterna har i detta val nästan 1 000 kandidater. Förra gången var de 117. De är betydligt bättre organiserade och driver en aktiv kampanj inte minst på sociala medier som Facebook och Flashback. De kommer att gå och rösta. Därför ska naturligtvis vi socialdemokrater vara ännu fler som också går och röstar. Till stöd för människovärdet!

Jesper Eneroth, gruppledare i kyrkomötet
Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande för kyrkostyrelsen