Rösta nej till förslaget om chat control!

Vi behöver en lösning som är både tekniskt genomförbar och respekterar våra grundläggande rättigheter, inte chat control, skriver Tekniksossarna.

Barnens säkerhet måste vara i första rummet. Men vilket pris är vi beredda att betala? Vi kan inte tillåta att strävan efter säkerhet blir en ursäkt för att urholka de civila friheterna till den grad att vi inte längre kan kalla vårt samhälle för fritt, skriver Tekniksossarna.

I maj 2022 presenterade EU-kommissionär Ylva Johansson förslaget ”chat control 2.0 (egentligt namn ”Fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn”, reds. anm.), med en viktig och ädel målsättning: att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Att säkerställa barnens säkerhet och välbefinnande ska alltid vara vår högsta prioritet, något vi alla kan ställa oss bakom.

Förslaget lider av ett fundamentalt fel – en missförståelse av hur meddelandetjänster tekniskt fungerar och ett förespråkande av en massövervakningsmetod som direkt hotar medborgarnas rätt till privat kommunikation. Denna rätt är grundlagsbefäst, människorättsförankrad och skyddad enligt Europakonventionen. Detta är en kritisk aspekt av vår personliga frihet och integritet.

Under de senaste åren har frågan om hur storföretag samlar in användardata blivit alltmer aktuell men nu också hur diktaturer samlar in data. Särskilt appen Tiktok har fått stark kritik på grund av dess kopplingar till den kinesiska regimen. Samtidigt som dessa kritiker uttrycker oro över att den kinesiska staten samlar in data via Tiktok, förespråkar de också införandet av chat control. Detta innebär en dubbelmoral där man å ena sidan fördömer övervakning från utländska aktörer, men å andra sidan stödjer massövervakning av den egna befolkningen.

Vi i Tekniksossarna står fast vid att barnens säkerhet ska vara i första rummet. Samtidigt måste vi ifrågasätta – vilket pris är vi beredda att betala? Vi kan inte tillåta att strävan efter säkerhet blir en ursäkt för att urholka de civila friheterna till den grad att vi inte längre kan kalla vårt samhälle för fritt.

IT-säkerhetsbranschen, inklusive experter som Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, har starkt kritiserat förslagets övervakningsmetoder. Om dessa röster, som förstår de djupgående tekniska aspekterna av dessa frågor, uttrycker oro, borde inte detta vara en varningsklocka för oss alla?

Därför uppmanar vi till en översyn av ”chat control 2.0” och att Sverige röstar nej till förslaget i ministerrådet.

Filip Nyman och Rickard Hellenberg

Som socialdemokrater är det vår plikt att balansera säkerhet och frihet. Vi måste finna metoder för att skydda våra barn utan att för den sakens skull skapa ett övervakningssamhälle där varje medborgares kommunikation är öppen för granskning av staten. Det handlar om att hitta rätt verktyg för jobbet, inte att använda en slägga där en skalpell krävs.

Därför uppmanar vi till en översyn av ”chat control 2.0” och att Sverige röstar nej till förslaget i ministerrådet. Vi behöver en lösning som är både tekniskt genomförbar och respekterar våra grundläggande rättigheter. Vi måste utveckla system som kan rikta in sig specifikt på verkliga hot utan att massövervaka oskyldiga medborgare.

Detta är inte bara en fråga om integritet; det är en fråga om att värna de värden som definierar vårt samhälle. Låt oss arbeta för en framtid där både våra barn och våra rättigheter är skyddade. Låt oss visa att det går att skydda de mest sårbara bland oss utan att kompromissa med de friheter som gör vårt samhälle värt att leva i. Detta är inte bara möjligt; det är nödvändigt.

Filip Nyman
ordförande för Tekniksossarna
Rickard Hellenberg
vice ordförande för Tekniksossarna