Ropen skalla, medborgarrätt åt alla

Förstamajmärket 1901.

Förstamajfirandets allra första paroll, vid firandet 1890, var åtta timmars arbetsdag. Året därpå tillkom kravet på allmän rösträtt. Inget av… Läs mera »