Riksrevisionen: Rot-avdraget är ineffektivt

Rot-avdraget är inte ett effektivt sätt att minska skattefusk. Det menar Riksrevisionen som har granskat Rot-avdraget. De rekommenderar därför att avdraget sänks – helt tvärtemot regeringens aktuella höjning som trädde i kraft vid årsskiftet.