Renässans för krav på samhälleliga regleringar

Attityden till elsparkcyklar är ett exempel på att pendeln har svängt mot att människor efterlyser hårdare regler – precis som när det gäller till exempel klimatförändringarna.

Coronaepidemin har – som många redan hunnit konstatera – visat på hur beroende vi som individer är av starka samhälleligas… Läs mera »