Reinfeldt vägrade öppna sitt eget hjärta

Fredrik Reinfeldt vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar.
Själv sa han som kommunpolitiker i Täby nej till att teckna avtal om flyktingmottagande. 

Täby hänvisar till bostadsbrist. Kommunen har i dag 750 färre hyreslägenheter än 1998 på grund av att Fredrik Reinfeldt beslutade att sälja det kommunala bostadsbolaget.

Fredrik Reinfeldts valutspel ifrågasätts nu exempelvis reses frågan varför inte de moderatledda kommunerna ”öppnar sina hjärtan” för fler flyktingar.

Reinfeldt förklarar detta med att det saknas hyresbostäder i dessa kommuner.
– Det är kopplat väldigt mycket till bostadssituationen som också ser annorlunda ut i olika delar av landet, sa Reinfeldt i Sveriges Radios partiledarutfrågning.

– I detta val går vi till val på något som vi kallar Sverigebygget, som innehåller stora delar av förändringar för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Det måste vara ett av svaren.

Men bristen på hyresbostäder i exempelvis Täby beror inte på byggnormer utan på medvetna beslut av moderata kommunpolitiker. En av dem är Fredrik Reinfeldt. Han satt själv i kommunstyrelsen (1998–2002) när Täby 1999 beslutade att sälja ut det allmännyttiga bostadsbolaget Täbyhus med 2 300 hyreslägenheter.

Det ursprungliga beståndet ägs numera av Akelius, som hittills har ombildat 1 100 lägenheter till bostadsrätter. Det ska jämföras med det hundratal nya hyresrätter som har byggts i Täby under 2000–2013.

1998 fanns det 2 900 hyreslägenheter totalt i Täby, enligt siffror SCB har tagit fram för AiP. I dag finns det 2 147, alltså 750 färre än 1998, på grund av Reinfeldts beslut.

Enligt SCB 2010 hade Täby 9 procent hyresrätter, näst lägst i Stockholms län där S-ledda kommuner hade 34-59 procent. Täbymoderaternas mål är fortsatt 10 procent hyresrätter i nyproduktion, medan Socialdemokraterna vill ha 30 procent och ett nytt allmännyttigt bostadsbolag.

När nu nya stora bostadsprojekt planeras i kommunen, bland annat på Täby galoppbana, är det få markanvisningar till hyresrätter. Men även om det skulle byggas fler än tio procent hyresrätter kommer det att ta många år innan det totala antalet hyreslägenheter i Täby är tillbaka på den nivå som rådde innan Fredrik Reinfeldt beslutade göra sig av med allmännyttan.

Reinfeldt sa även nej till att teckna avtal om flyktingmottagande med Integrationsverket. Täby hade tidigare haft ett avtal med dåvarande Invandrarverket fram till 1996 men det bröts av Moderaterna. Avtalet 1995 gällde 95 personer varav minst 65 från flyktingförläggning. För 1996 föreslog verket samma antal men Moderaterna skar ned det till 50. S och FP protesterade och ville behålla tidigare nivå.

Stefan Klåvus (M), dåvarande kommunalrådet, förklarade att ”eftervärlden i en framtid må förundra sig över… Folkpartiet”.

Filippa Reinfeldt var i egenskap av ordförande i socialnämnden och därefter kommunstyrelsen direkt ansvarig för kommunens nej till flyktingavtal under åren 2002–2006.

– Människor flyr nu i ett antal som liknar situationen under kriget på Balkan. Visa att ni minns att vi har gjort det här förut, sade Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal.

Man behöver inte gå så långt tillbaka. S i Täby minns det ökade solidaritetsbehovet 2006. Då vädjade Integrationsverket till Sveriges kommuner utan avtal att öppna sina hjärtan för det kraftigt ökade behovet till följd av den tillfälliga ”flyktingamnestin”. Ytterligare 18 000 personer, totalt tre gånger så många som året innan, huvudsakligen barnfamiljer, skulle få uppehållstillstånd och behövde kommunplacering. Fredrik Reinfeldt och Moderaterna röstade emot i riksdagen.

Täby med flera M-ledda kommuner såsom Ekerö, Danderyd, Vellinge och Vaxholm vägrade att bistå med en enda introduktionsplats.

Strax före valet 2006 vek sig Filippa Reinfeldt för den tilltagande opinionen. Täby tecknade då ett avtal med integrationsverket om 30 flyktingar. Detta är något som Fredrik Reinfeldt nu lyfter fram för att bemöta kritiken mot det kommunala moderata flyktingmotståndet.

– Jag tycker ändå att jag har sett en utveckling där fler kommuner är med och tar ett ansvar, sa Reinfeldt i SR-utfrågningen.

Men Täbys avtal innebär inte något ökat flyktingmottagande. Cirka 30 flyktingar bosätter sig nämligen i Täby varje år även utan avtal.

Täby har i dag 66 000 invånare. 2013 öppnade kommunen sitt hjärta för 21 flyktingar varav 8 från flyktingförläggning.

– Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runtom i världen. När många flyr på kort tid skapar det spänningar i det svenska samhället. Men vi har lärt oss att människor som kommer hit sedan är med och bygger Sverige tillsammans med oss, sa Reinfeldt i sommartalet.

När flyktingpolitiken debatterades i Täby kommunfullmäktige i juni 2006, förklarade Filippa Reinfeldt att ett flyktingmottagande på 30 personer kan leda till motsättningar.

– Täby har, i likhet med andra kommuner i Stockholms län, bostadsbrist och behovet hos dessa personer måste därför vägas också mot andras behov, för att undvika motsättningar, sa Filippa Reinfeldt i ett interpellationssvar.