Regionerna måste leva upp till riktlinjerna för Parkinson

Eva-Lena Jansson, ordförande för Parkinsonförbundet och tidigare riksdagsledamot skriver om regionernas ansvar. Foto: Riksdagen och Canva

Tidigare riksdagsledamoten och numera ordförande för Parkinson­förbundet Eva-Lena Jansson skriver inför Världsparkinsondagen om
att regionerna måste bli bättre på att följa de nationella riktlinjerna.