Region Skåne kräver villkor enligt kollektivavtal

Region Skåne kommer att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar. Det slås fast i en ny upphandlingspolicy som antogs på tisdagen.

– Region Skåne har en väldigt stor verksamhet, vi har stora möjligheter att påverka hur arbetsmarknaden ser ut med vår upphandlingspolicy, säger regionrådet Henrik Fritzon (S).

På tisdagen antog regionfullmäktige en ny upphandlingspolicy. Den innehåller krav på villkor enligt kollektivavtal, när det är motiverat.

– Vi köper varor och tjänster för 23 miljarder kronor per år och utöver det ska vi göra investeringar för ungefär 50 miljarder kronor den kommande tioårsperioden. Det handlar om väldigt stora pengar som läggs på upphandlingar, även om allt inte påverkas av vår nya policy har vi stora möjligheter att påverka hur arbetsmarknaden ser ut. Därför är vi blad att vi har antagit en upphandlingspolicy där vi stärker ambitionen att kräva goda villkor för löntagarna, säger Henrik Fritzon.

Upphandlingspolicy innehåller också en uppförandekod som innebär att varor och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med bland annat ILOs åtta kärnkonventioner, FNs barnkonvention och den arbetsmiljölagstiftning och miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningsländerna.

[blockquote author=”Henrik Fritzon” pull=”normal”]”Vi ser en stor potential i att ställa högre krav när vi gör upphandlingar.”[/blockquote]

Enligt policyn ska regionen också sträva efter att tillvarata den idéburna sektorn och när det är lämpligt ställa sociala kontraktsvillkor, till exempel genom att beakta funktionshinderspolitiskt program och anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Utöver de arbetsrättsliga villkoren i kollektivavtal har vi också slagit fast att vi ska använda upphandlingen för andra viktiga frågor, som miljö och att uppmuntra idéburen sektor. Vi ser en stor potential i att ställa högre krav när vi gör upphandlingar.

Juni 2017 fick Sverige en ny lag om offentlig upphandling, som regeringen fick igenom efter att ha kompromissat med Kristdemokraterna. Enligt lagen ska man vid större upphandlingar inom offentlig sektor ställa villkor om lön, semester och arbetstid enligt den lägsta nivå som följer av de centrala kollektivavtalen.

Den borgerliga oppositionen i Region Skåne satte sig emot förslaget till ny upphandlingspolicy. De menar att krav på villkor enligt kollektivavtal är olagligt och att man i stället borde ha krävt kollektivavtalsliknande villkor vilket enligt dem gör det möjligt att ställa rimliga krav utan att utesluta mindre aktörer.

– Deras poäng var väl att det ska vara samma formulering som i lagen, men vi vill ha villkor enligt kollektivavtal fullt ut så långt det går. Det kan – utöver lön, semester och arbetstid – handla om till exempel tjänstepension och försäkringar. Vår ambition är att de som jobbar indirekt för Region Skåne ska ha villkor fullt ut som om man hade kollektivavtal, säger Henrik Fritzon.

Policyn gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna i regionfullmäktige.