”Regeringspartierna har dåligt track record när det gäller arbetsmiljö”

Byggarbetsplatser är särskilt utsatta när det gäller dödsolyckor.

Socialdemokraterna stärkte arbetsmiljöarbetet under sin regeringstid och nu är man orolig att regeringen inte tar frågorna på allvar. Förslaget om en kriskommission som ska granska byggbranschen riskerar att urvattnas, befarar Johanna Haraldsson, S-ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Under 2023 var det 65 dödsolyckor i arbetet. Det högsta antalet på ett decennium. Bara under december månad 2023 dödades elva personer i olyckor på jobbet. 

Igår eftermiddag hölls en särskild debatt i riksdagen, initierad av Vänsterpartiet, med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Från regeringen deltog jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) och den som föredrog Socialdemokraternas ståndpunkter var Teresa Carvalho, arbetsmarknadspolitik talesperson. 

Johanna Haraldsson (S).

På plats var även Johanna Haraldsson, socialdemokratisk riksdagsledamot, som har ett särskilt ansvar i S-gruppen för arbetsmiljö.

Hon tycker att det är tydligt att alla riksdagspartier anser att det är en viktig fråga. Alla inser att arbetsmiljön behöver förändras, det är orimligt att människor får sätta livet till på grund av sitt arbete. 

– Men det som är ännu tydligare är att man inte förmår att agera från regeringens sida, säger Johanna Haraldsson och lyfter de redan färdiga förslag som Socialdemokraterna arbetade fram under sin regeringstid och som skulle kunna bidra till bättre arbetsmiljö.

Hon vill se att arbetsgivarna tar ett större ansvar för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetet.

– Det är beklagligt att regeringen inte lägger förslag. Vi har lagt skarpa förslag om mer pengar för att man skulle kunna göra det som regeringen nu ger i uppdrag till Arbetsmiljöverket att göra. Fler oanmälda inspektioner. Men utan mer resurser riskerar det att bli ett slag i luften, säger Johanna Haraldsson.

S har även skarpa förslag om att regionala skyddsombud borde komma ut på fler arbetsplatser. En fråga som regeringen bereder, men Johanna Haraldsson menar att det egentligen är något som regeringen inte vill.

– Bereder i det här fallet betyder att man inte kommer göra något. I stället har man tillsatt en genomlysning som först låter ganska vettig. Man ska se hur vi kan få fler skyddsombud. Men alla partierna som sitter i regeringsställning har velat försvaga skyddsombuden tidigare. När regeringen gav Arbetsmiljöverket uppdraget reagerade hela fackföreningsrörelsen för man tolkade uppdraget som ett första steg att skilja skyddsombuden från facken. Det skulle göra skyddsombuden mycket svagare och arbetsmiljön sämre.

Socialdemokraterna la fram ett initiativ i arbetsmarknadsutskottet före jul när det var möjligt att sammanfatta hur 2023 sett ut när det gällde dödsolyckorna.

– Byggbranchen sticker, precis som andra år, ut. Där sker flest dödsolyckor och därför menar vi att man måste särskilt titta på den branschen för att kunna förebygga fler olyckor. Så vi har lagt fram ett förslag om en kriskommission som skulle titta på detta, berättar Johanna Haraldsson.

Ett förslag som behandlades i tisdags. Utskottet var överens om att förslaget ska fortsätta beredas. Alltså inte ett nej. Men samtidigt, säger Johanna Haraldsson, la regeringspartierna fram ett förslag som var betydligt mer urvattnat.

– Ett förslag som egentligen då inte skulle betyda några nya åtgärder.

Byggbranschen har stora problem med till exempel långa entreprenörskedjor vilket gör att branschen särskilt behöver genomlysas.

Men hur resonerar regeringspartierna när detta ju är en konsekvens av förd politik?

– Vi uppfattar det som att man är lite blind för detta. Att man inte vill ta i de frågorna för det är viktigare för högerpartierna med frihet för företagen. Vi la 50 miljoner i vår skuggbudget på Arbetsmiljöverket för att de ska kunna utföra fler inspektioner. Regeringspartierna la 50 miljoner i budgeten på regelförenklingsarbete för företagen, säger Johanna Haraldsson. 

Fotnot: Initiativet i arbetsmarknadsutskottet om en kriskommission kommer tas upp igen på nästa utskottsmöte i slutet av januari.