Regeringsförklaringen: Tydliga prioriteringar inför valåret

Statsminister Magdalena Andersson läser regeringsförklaringen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsminister Magdalena Andersson markerade med sin regeringsförklaring att hon tänker fortsätta att hamra in sina prioriteringar om att bekämpa gängkriminaliteten och bryta segregationen, ta tillbaka kontrollen över välfärden och möta klimatutmaningen med en satsning på gröna jobb.

Regeringsförklaringar brukar ha formatet av lite om allt. Men Magdalena Andersson satte en tydlig ton om tuffare tag mot det grova våldet.

– Ett gift som hotar hela vår samhällsgemenskap. Det undergräver tilliten mellan människor och det urholkar framtidstron.

Hon talade om hemliga tvångsmedel och skärpta straff, tydligare insatser mot unga i riskzonen och att statliga ungdomskriminalitetsnämnder av dansk modellen ska utredas. 

Andersson väjde inte för att lista fasansfulla siffror, som för att visa på allvaret:

– Fram till november i år har 290 skjutningar ägt rum i landet. De har kostat 42 människor livet. Många av dem var unga pojkar, barn. 

Med de prioriteringarna och den ministerlista som följde så kommer Magdalena Andersson att flankeras av Mikael Damberg, Morgan Johansson, Anders Ygeman och Annika Strandhäll i viktiga roller under valåret.

Damberg får förtroende som ny finansminister. Ygeman är tillbaka på justitiedepartementet med ansvar för integrations och migrationspolitiken, medan Morgan Johansson tar över polisfrågorna.

Att Magdalena Andersson meddelade att hon flyttar krishanteringskansliet till statsrådsberedningen är också en signal.

Annika Strandhäll får med sin kommunikativa förmåga ta sig an klimat- och miljöpolitiken, när hon nu gör comeback i regeringen. Förre LO-basen Karl Petter Thorwaldsson, en annan medialt skicklig företrädare, blir näringsminister med tydlig inriktning på omställningen.

Magdalena Andersson lovade att öka takten ytterligare i den gröna industriella revolutionen. 

– Det pågår en global kapplöpning och Sverige springer i ledarklungan

Tidigare socialdemokratiska statsministrar har gett sina statsråd i uppgift att i varje beslut tänka över effekten på jämställdhet och jobb. Magdalena Andersson gav ett eget medskick:

– Varje statsråd i den regering som idag tillträder kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen. 

En som får den uppgiften naturligen är nye bostadsministern Johan Danielsson, Europaparlamentariker med facklig bakgrund, som nu hamnar på arbetsmarknadsdepartementet där arbetsmiljöfrågorna prioriterats upp.

– Det finns bostadsområden i Sverige som präglas av trångboddhet och en svart bostadsmarknad, där organiserad brottslighet agerar både hyresvärd, bank och arbetsgivare. Där rättsväsendet trängs undan och gängen skapar egna spelregler. Där barn rekryteras rakt in i den kriminella livsstil där sprängningar och skjutningar är vardag, som Magdalena Andersson uttrycker det.

Statsministern markerade vikten av att alla måste bidra.

– Låt mig rikta en uppmaning till Sveriges arbetsgivare: Innan du tar hit lågkvalificerad arbetskraft från andra länder, tänk på att det finns många långtidsarbetslösa i Sverige som inget annat vill än att få en egen försörjning. När hela samhället mobiliserar – då kan vi tillsammans bygga Sverige tryggt igen.

Hon skickade även signaler till de andra partierna. Moderaterna fick höra henne betona behovet av starka socialförsäkringar och Sverigedemokraterna vikten av att värna biståndet samt oberoende medier och ett starkt public service. 

– Kulturen har en nyckelroll i samhällets återstart. 

Det var ingen tillfällighet att när Socialdemokraterna, äntligen enligt många inom partiet, återtog posten som kulturminister gick den till någon med mediebakgrund.

Jeanette Gustafsdotter, närmast generalsekreterare för Sveriges museer, var tidigare vd för Tidningsutgivarna och har jobbat på SVT.

– I hela landet ska vi också ha en mångfald av oberoende medier och ett starkt public service, säger Magdalena Andersson. 

Magdalena Andersson utser även en ny civilminister eller kommunminister om man så vill. Ida Karkainen, riksdagsledamot från Haparanda, född -88. Hon bli yngst i regeringen med ett tydligt framtidsuppdrag för den svenska välfärden av statsministern:

– Reform för reform, steg för steg, kan välfärden byggas starkare och mer jämlik, nu och i framtiden. På precis samma sätt kan den monteras ner, steg för steg, reform för reform. Politisk vilja avgör. Det går att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Låt oss göra det.