Regeringsbildning nästa steg – men vad händer nu?

Medan röstrerna sluträknas av valnämnder och på landets alla länsstyrelser funderar de politiska partierna på vad resultatet innebär för deras möjligheter att vara med och påverka. AiP går igenom vad som händer de närmaste veckorna.