Regeringen vill stoppa debatten om välfärdskorruptionen

Regeringen stoppar utredningen om korruption på välfärdsmarknaderna. 
– Detta är allvarligt, mycket allvarligt, säger Ardalan Shekarabi (S).

S-regeringen tillsatte 2022 en utredning om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption i välfärdssektorn inklusive skattefinansierad privat driven verksamhet. 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) stoppade dock utredningen och aviserade att man skulle återkomma med nya direktiv. 

Utredningen ska inte ha korruptionsriskerna som följt i spåren av marknadiseringen av välfärden som fokus – något som de borgerliga partierna är huvudansvariga för. 

– Regeringen gör bedömningen att andra slags reformer behövs än de insatser som utredningen hade i uppdrag att titta på, förklarar civilminister Erik Slottner (KD) i samband med att riksdagen debatterar den nedlagda utredningen.

Enligt Erik Slottner (KD) använder oppositionen korruptionsfrågan för att ”motarbeta valfrihet och privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet”.

Regeringen vill att korruptionsdebatten i stället ska handla om utnyttjande kopplat till den organiserade brottsligheten. 

Moderaterna har också länge drivit frågan om ett tjänstemannaansvar. I klartext: hårdare tag mot offentliganställda som fifflar i tjänsten, mindre debatt om det politiska ansvaret, välfärdsmarknaderna och vänskapskorruptionen.

Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande i justitieutskottet, varnar för att tilliten nu raseras och därmed grunden för vår samhällsmodell. Man kan inte blunda för att marknadiseringen öppnat för korruptionen.

– Vi är ett av de länder i Europa som har gått längst i att privatisera offentliga verksamheter. Vi pratar till och med om skolmarknaden. Vilket annat västeuropeiskt land talar om skolmarknaden?

– Om vi inte tar riskerna för korruption i samband med offentliga affärer på stort allvar kommer tilliten inte att vara lika hög i vårt land, och då kommer vår samhällsgemenskap att skadas, säger Shekarabi (S).