Regeringen vill öka kunskaperna kring förlossningsskador

Regeringen avsätter 1,5 miljoner kronor på att öka kunskaperna kring förlossningsskador hos kvinnor. Utöver det satsar regeringen 1,8 miljarder 2018 på förlossningsvårdens olika delar. I den satsningen ingår också 141 miljoner kronor till gratis screening för att upptäcka livmoderhalscancer.

I en granskning som DN gjort uppgav 84 procent av arbetsgivarna 2017 att de hade brist på erfarna barnmorskor. Motsvarande siffra för 2005 var 39 procent. För nyexaminerade uppgav cirka 70 procent av arbetsgivarna att de upplevde brist och 2005 låg den siffran på 15 procent. Regeringen har under mandatperioden dock satsat på förlossningsvården och under 2017 tillkom 127 nya barnmorsketjänster.

Under de senaste fyra åren har också andelen allvarliga bristningar till följd av förlossningen minskat med 25 procent. Men forfarande saknas tillräckliga kunskaper kring hur man ska undvika förlossningsskador. Därför beslutade regeringen nyligen att avsätta 1,5 miljoner kronor till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för ett uppdrag att täppa igen kunskapsluckorna kring förlossningsskador.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det saknas fortfarande tillräcklig kunskap för att förebygga och behandla förlossningsskador.”[/blockquote]

– Det saknas fortfarande tillräcklig kunskap för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor. Beslutet ska bidra till att höja kunskapsnivån så att färre kvinnor skadas i samband med förlossningen, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

De 1,5 miljonerna ligger utanför de 1,8 miljarderna som regeringen redan avsatt i å till kvinnors hälsa: förbättrad arbetsmiljö, förändrade arbetssätt, förstärkt personaltäthet, exempelvis fler barnmorskor, tryggare vårdkedja och eftervård, neonatalvård samt kunskapsstöd och utbildning för medarbetarna.

Ett allvarligt hälsoproblem är de 500 kvinnor som varje år får diagnosen livmoderhalscancer. 150 kvinnor av dessa kvinnor avlider i sjukdomen. De senaste åren har antalet diagnostiserade fall ökat med 20 procent. Det är första gången det sker en ökning på flera decennier. En majoritet av dem som avlider har inte kommit på de kontroller kvinnor mellan 23 och 60 år blir kallade till vart tredje till vart femte år. 2016 hoppade var sjätte kvinna över kallelsen till cellprov.

En orsak till att kvinnor struntat i provtagningen kan vara att vissa landsting tagit ut en avgift motsvarande ett läkarbesök. För kvinnor med låga inkomster kan det vara avgörande. Bara sex av 21 landsting erbjöd gratis provtagning fram till förra året.

– Vi vill ta bort en tröskel, avgiften, för att ta dessa cellprov. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar, sa socialminister Annika Strandhäll, i samband med beslutet.

Regeringen har avsatt 141 miljoner kronor för gratis screening. Det innebär att alla landsting från och med januari 2018 erbjuder gratis cellprov.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Mammografi är ett bra sätt att upptäcka tumörer i ett tidigt skede. Men även här har vissa landsting tagit ut en avgift. Från och med 1 juli 2016 är det dock gratis att gå på kontroller. Besluten att göra kontrollerna, både bröstcancer och livmoderhalscancer, handlar om att göra vården jämlik.