Regeringen vill frikoppla elpriserna från gasen

Finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade under fredagen hur man tänker arbeta för att halvera elpriserna. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Svenska hushåll och företag står inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Regeringen vill arbeta för att halvera priserna genom att bland annat reformera prissättningen.

Halverade elpriser genom en reformerad prissättning på den europeiska elmarknaden där elpriserna frikopplas från gaspriserna på Europas elmarknad, maximerad elproduktion i Sverige och uppmaning till energieffektivisering. Så vill regeringen arbeta inför den vinter som är på väg med mycket högre elpriser än normalt.

– Mitt besked är tydligt. Regeringen kommer inte att lämna svenska hushåll och företag åt sitt öde. Det här är en europeisk kris och jag är stolt över att Sverige är med och försvarar Europa mot Rysslands energikrig. Europas elmarknad är sårbar och det är inte rimligt att svenska hushåll och företag ska betala skyhöga priser för att våra grannländer är beroende av rysk gas. Därför vill regeringen att elpriserna på Europas elmarknad ska frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat, sa statsminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen kommer om en vecka, 9 september, att lyfta sitt förslag om frikoppling av gaspriserna på den europeiska marknaden på EUs möte för energiministrar. Sverige ska tillsammans med medlemsstaterna arbeta för att EU snabbt ska kunna ta beslut om reformen för att sänka elpriserna.

Regeringen kommer även att vidta åtgärder för att tillgängliggöra maximal kapacitet och elproduktion till det svenska elnätet.

– Med anledning av den allvarliga situation vi nu står inför har jag tillsammans med Svenska kraftnät inlett en intensiv dialog med fjärr- och kraftvärmebolagen. Målet är glasklart – all tillgänglig elproduktion som kan komma in, ska komma in. Vi är beredda att se över det som krävs, för att se till att möjliggöra mer elproduktion snabbt för att stötta svenska hushåll och företag, sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S).

Regeringen har sedan tidigare presenterat ett högkostnadsskydd till hushåll och företag för onormalt höga elkostnader.