Regeringen vill förbjuda utländska månggiften

Månggifte är förbjudet i Sverige. Ändå går det att registrera flera makar hos Skatteverket om du kommer till Sverige och är gift med flera. Det vill både myndigheten och regeringen ändra på.

Regeringen har tillsatt en utredning för att komma fram till hur man ska kunna förhindra utländska månggiften i Sverige samt hur rättsläget ser ut för berörda kvinnor. För regeringen är det en jämställdhetsfråga men också en juridisk fråga.

– Det handlar om vad som kommer att hända med de kvinnor som är gifta med samma man. Det gäller rättsläget för de här kvinnorna: arv, underhåll, bodelning, säger Heléne Fritzon, biträdande justitieminister (S).

– Även om äktenskapet har ingåtts i ett annan land utan vetskap om att man sen hamnar i ett jämställt land som Sverige är det viktigt att den som bor och lever här gör det under de värderingar och rättsregler som gäller här. Därför är det viktigt med lagstiftning som reglerar och förhindrar att utländska månggiften erkänns i Sverige.

På grund av den omfattande asylinvandringen har regeringen antagit att förekomsten har ökat. Därför har regeringen sedan tidigare gett Skatteverket i uppdrag att titta på hur många månggiften det finns i Sverige. Att få fram en korrekt siffra är inte helt enkelt men i februari i år redovisade Skatteverket att 307 personer var registrerade under månggifte. Ungefär lika många män som kvinnor.

– Vi vill leva upp till FNs kommuniké att månggifte på alla sätt ska förhindras och förbjudas eftersom det är negativt för kvinnan, säger Heléne Fritzon.