Regeringen vill förbättra demensvården

Sverige ska få en nationell strategi för demensområdet. Socialstyrelsens utredning överlämnades idag till äldreminister Åsa Regnér. Enligt Socialstyrelsen brister det i kunskap om demenssjukdomar i vårdens alla yrkesgrupper.

– Det blir allt fler personer med minnessjukdomar i Sverige. Därför är det viktigt att ha kunskap och en plan för hur vi ska kunna ta hand om dessa på bästa sätt, säger Åsa Regnér.

160 000 personer lever idag i Sverige med någon form av demenssjukdom. Antalet väntas öka till 300 000 de kommande decennierna. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen titta närmare på vad som behövs finnas med i en nationell strategi och en plan för prioriterade insatser inom demensområdet.

– Flera andra länder har redan en nationell demensplan och det är viktigt att Sverige även inför det, säger Regnér som hoppas kunna få den på plats under mandatperioden.

Socialstyrelsens demensplan med förslag till prioriterade insatser fram till år 2022 överlämnades av utredaren Frida Nobel till äldreministern vid ett besök på Solrosens dagverksamhet i Upplands Bro i dag. Regnér fick bland annat hälsa på terapihunden Nelly, en populär resurs på dagcentret.

Enligt Socialstyrelsen brister det i  kunskap om demenssjukdomar i vårdens alla yrkesgrupper.

– Det visar sig bland annat genom att långtifrån alla får en diagnos. Även bland dem som får en diagnos är det många som inledningsvis inte får information, stöd och insatser. Det är först senare, när sjukdomen hunnit gå ganska långt som stöd sätts in, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Det finns i dag stora regionala skillnader inom demensvården, enligt Socialstyrelsen. Det brister även i stödet till anhöriga och närstående.

– Forskning visar att de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom har det svårare än andra anhörigvårdare, men att utbudet av exempelvis informationsträffar, stödgrupper och avlösningstjänster är otillräckligt och varierar över landet, säger Christer Neleryd, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen föreslår bland annat ett standardiserat insatser i samband med att personer får en demensdiagnos och en satsning på lokala demensteam, forskning och förebyggande insatser.

 

Spara