Regeringen säger ja till slutförvar

Regeringen säger ja till Svensk kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark i Uppland. Det beskedet gav Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, på torsdageftermiddagen.
– Vi ska inte skjuta på beslutet och vi ska inte låta kommande generationer hantera vårt avfall.

Ansökningen om att bygga ett slutförvar lämnades in 2011 men redan då låg det mycket arbete bakom förslaget. Granskningen av metoden har fortsatt sedan dess.

– Jag kan säga att det är ett av de mest genomlysta regeringsbesluten genom tiderna, säger Annika Strandhäll.

SKBs ansökan gäller ett slutförvar 500 meter ned i berget i Forsmark i Östhammars kommun, och ett mellanlager i Oskarshamn där det radioaktiva avfallet ska kapslas in i kopparkapslar. 12 000 ton radioaktivt avfall ska förvaras.

 – Regeringen anser att SKB har visat att metoden uppfyller säkerhetskrav på mycket lång sikt, säger Annika Strandhäll.

Enligt henne är metoden så säker som det kan bli utifrån den kunskap vi har i dag, men man ska samtidigt vara ödmjuk för att mycket kan hända. Forskningen ska fortsätta och det ska ska ske en stegvis prövning, när metoden kan förfinas i takt med ny kunskap. Informationsöverföringen till kommande generationer är ett exempel på en fråga som är kvar att lösa.

Läs mer

Läs en tidigare artikel om varför kärnkraft har varit en het politisk potatis i många decennier här.