Regeringen kritiseras för rättsosäker process

Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet och Socialdemokraterna

Förslaget om visitationszoner ifrågasätts inte bara utifrån effektivitet och personlig integritet utan för att det genomförs på ett sätt som ”äventyrar rättssäkerheten”.