Regeringen kritiserade bankvinsterna – ministern köpte bankaktier

Samtidigt som regeringen utåt kritiserade bankernas räntevinster, som nu ger stora utdelningar, köpte utbildningsminister Mats Persson (L) fler bankaktier.

Många svenska hushåll har svårt att klara ekonomin med de kraftigt höjda bostadsräntorna. Samtidigt gör storbankerna miljardvinster på de ökade räntemarginalerna, totalt 230 miljarder kronor förra året.

Redan i somras, efter bankernas delårsrapporter, tog debatten fart. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) kritiserade bankerna i SVT: 

– Jag har påtalat för bankerna att det reser en rad frågetecken om konkurrenssituationen när de kan vara så snabba med att höja räntan på sin utlåning men inte behöver justera för löne- och sparkonton lika fort.

I januari stod det klart att bankerna efter storvinsterna nu höjer utdelningen till aktieägarna till runt 120 miljarder kronor.

– Det är provocerande när man ser att hushållen har det så tufft, och att man ändå gör detta. Jag förstår att det sticker väldigt många människor i ögonen. Det gör det även på mig, sa finansministern till SVT.

Men när regeringen utåt har höjt tonläget i kritiken mot bankerna under hösten så har utbildningsminister Mats Persson (L) passat på att köpa aktier i Handelsbanken för 75 000 kronor. Det senaste aktieköpet skedde i november 2023. Detta enligt Regeringskansliets register som senast uppdaterades 23 januari.

Samtidigt som regeringen säger sig vara kritisk till bankernas ökade räntemarginaler ser en av ministrarna alltså till att personligen tjäna mer pengar på de vinster bankernas räntegap genererar.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson reagerar på utbildningsministerns aktieköp. 

– Jag blev ganska förvånad. Min hållning, när jag blev minister, var att jag skulle hålla mig väldigt långt ifrån att handla med enskilda aktier, enskilda bolag. Det kan lätt uppstå en diskussion: Finns det intressekonflikter? Finns det information man själv har fått som kan spela någon roll? säger Mikael Damberg (S).

– Jag vet inte hur Mats Persson själv resonerar kring de här frågorna. Kommer han fortsätta att handla i specifika bolag?

Mats Persson (L) är den enda minister som köpt aktier i enskilda bolag under mandatperioden. Utöver i Handelsbanken har han investerat i Axfood, Skanska, Volvo och Ericsson.

AiP har bett Mats Persson (L) om en kommentar om hur han ser på aktieköp som minister i allmänhet och på köpet av bankaktier i synnerhet, när regeringen just hanterar potentiellt kurspåverkande politiska förslag.

Mats Persson (L) har ännu inte återkommit.

Som ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna var Mats Persson (L) var kritisk till bankskatter, som han menade skulle slå mot spararna. 

– De höjda kostnaderna för banker och fondbolag kommer i slutändan att betalas av konsumenterna genom höjda avgifter i fond- och pensionssparandet.

Socialdemokraterna har föreslagit en tillfällig bankskatt på de stora räntevinsterna, som skulle ge tio miljarder. Den stoppades av regeringen och SD i finansutskottet i december. Som AiP tidigare rapporterat ägde tre utskottsledamöter, däribland ordföranden Edward Riedl (M), bankaktier för hundratusentals kronor.

– Jag följer riksdagens regelverk för redovisning av enskilda aktier. Jag tycker det är bra med öppenhet och transparens. Jag uppmuntrar alla att spara långsiktigt i aktier, sa Edward Riedl (M) i en kommentar till AiP.

Dessa tre och sju andra riksdagsledamöter tjänade alltså personligen på att stoppa bankskatten.

Fler ministrar än Mats Persson (L) tjänar pengar på aktier i storbankerna. Civilminister Erik Slottner (KD) äger aktier i Swedbank för 221 000 kronor, skolminister Lotta Edholm (L) har aktier i Handelsbanken för 88 000 kronor och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) har aktier i Nordea värda 25 000 kronor.

– Bankernas vinster kommer att minska när räntorna sjunker. Det är väldigt enkelt. De kommer att minska när vi stärker möjligheterna för vanligt folk att kunna flytta sina bolån och lättare kunna se till att de får en bättre deal genom att man ökar konkurrensen. Det är vägen fram, sa Johan Pehrson (L) i en riksdagsdebatt i december samma vecka som bankskatten behandlades i finansutskottet.

Även statsminister Ulf Kristersson (M) tjänar personligen på de stora bankvinsterna. Han har en dryg miljon kronor investerade i SEB:s Sverigefond, där storbankerna är en del av aktieinnehavet. Swedbank är fondens femte största innehav enligt Di. Likt Mats Persson (L) har statsministerns fond utökat innehavet av bankaktier under 2023.

”De största nettoköpen gjordes i Industrivärden (storägare i Handelsbanken AiP:s anm.), Astra Zeneca och SEB… Handelsbanken kom in som nya innehav”, skriver SEB i Sverigefondens halvårsredogörelse 2023.

Statsministerns statssekreterare Johan Jakobsson har också starka incitament mot en bankskatt. Han äger aktier för nästan 1,5 miljoner kronor i Avanza Bank, SEB och Nordea.

EU-ministerns Jessika Roswalls (M) statssekreterare Christian Danielsson äger aktier i SEB och Nordea för 232 000 kronor. 

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris (L) Daniel Westlén äger aktier för knappt 100 000 kronor i Handelsbanken, SEB och Swedbank. Här har kritiken dock främst handlat om att Westlén äger aktier i bolag som producerar kärnkraft samt produkter till gruvdrift och oljepipelines som gynnar utvinningen av fossil energi, något som Tidningen Sveriges Natur rapporterat om.

Statsråd brukar annars lägga sitt sparande i fonder under tiden i regeringen. Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M), regeringens meste aktieägare, ägde aktier i Swedbank och Nordea för över 96 000 kronor vardera som riksdagsledamot, men inte längre.

I Magdalena Anderssons regering ägde inga statsråd aktier. I Ulf Kristerssons regering är det nio ministrar.