Regeringen gör det brottsligt köpa hyreskontrakt

Regeringen vill kriminalisera köp av svartkontrakt. Trots motstånd från rättsliga instanser.

– Vi känner ett starkt stöd från aktörerna på hyresmarknaden för att gå vidare i frågan, säger Heléne Fritzon, biträdande justitieminister.

I fredags presenterade regeringen en lagrådsremiss som bland föreslår att det ska bli straffbart att köpa ett hyreskontrakt. Sedan tidigare är det kriminellt att sälja kontrakt. Förslaget som kom första gången i samband med en utredning i november förra året har mött kritik från flera rättsliga instanser.

– Vi tycker det ska mycket till för att kriminalisera, man ska vara försiktig med en sån åtgärd, säger Lina Forzelius, hovrättsråd på Svea hovrätt.

Enligt utredningen och domstolarnas remissvar är det svårt och resurskrävande att utreda den här typen av brott.

Varför tror du att regeringen ändå vill gå vidare med kriminalisering av köp av kontrakt?

– Det kan finnas en avskräckande effekt. Att det finns i det allmänna medvetandet och att färre väljer att köpa. Man ska känna av en inre spärr, säger Lina Forzelius.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon:

– Vi känner ett starkt stöd både från fastighetsägare och hyresgäströrelsen att nu får det var nog. De stora förlorarna är ju de som ställer sig i bostadskön och jobbar för att få ett hyreskontrakt. Parallellt pågår det en handel med hyresrätter där man både köper och säljer kontrakt. Då vill det till kraftfulla åtgärder för att få bort svarthandeln. Det måste bli ordning och reda på hyresmarknaden.

Regeringen vill också skärpa straffet för den som säljer kontrakt. Här är domstolarna med på noterna. En straffskärpning förlänger preskriptionstiden och gör det lättare för polisen att anhålla för brottet. Dessutom blir det tillåtet med hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Missbrukar man andrahandsuthyrning ska man kunna förverka sitt hyreskontrakt.”[/blockquote]

Vidare föreslår regeringen att den som vill byta sin lägenhet ska ha bott i den i minst ett år, den som köpt sitt kontrakt ska kunna bli av med lägenheten, den som hyr ut sin lägenhet till oskälig hyra ska kunna förlora sitt kontrakt samt att det ska bli straffbart att hyra ut olovligen till oskälig hyra.

– Missbrukar man andrahandsuthyrning ska man kunna förverka sitt hyreskontrakt. Utredningen visar att i snitt kan det handla om att lägga på 50 procent på hyran vid andrahandsuthyrning. Det är självklart inte okej att man använder hyresrätten för att tjäna pengar, säger Heléne Fritzon.

Skarpa förslag?

– Ja, det är skarpa förslag. Men de har fått ett positivt mottagande generellt från aktörerna på hyresmarknaden och vi känner därför ett starkt stöd att gå vidare. Framför allt är det här till för dem som vill komma in på hyresmarknaden. Det måste ses i kombination med att vi måste bygga mer annars fungera ju inte de här åtgärderna.

Finns det planer på att sedan gå vidare med bostadsrätterna och de höga andrahandshyrorna?

– Det här helt väsensskilt regelverk för bostadsrätten där det finns ett ägande. Det har vi inte för avsikt att gå vidare med.