Anders Ygeman: Regeringen dubbelspelar om karensavdraget

Många går till jobbet trots att de är sjuka. Det är något vi känner väl igen, inte minst nu i februari. Nästan fyra av tio kommun- och regionanställda går till jobbet trots sjukdom visar fackförbundet Visions undersökning, bland ensamstående kvinnor är den siffran sex av tio. Och vad är skälet till det? Jo, plånboken. Bland dem som inte kan jobba hemifrån anser 63 procent att det kostar för mycket att sjukskriva sig. Och bland dem som gått till jobbet med sjukdomssymptom är 39 procent arbetare och 17 procent tjänstepersoner. Den här bilden bekräftas i LOs jämställdhetsbarometer för 2021. Många anger att det blir svårt ekonomiskt att vara hemma, särskilt de med lägst lön. Personer med låglönejobb har alltså inte råd att vara hemma när de är sjuka.

Karensavdragets nuvarande utformning skapar en ekonomisk orättvisa som slår hårt mot alla de löntagare som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar. Det handlar om barnskötare, undersköterskor, butiksbiträden, och byggnadsarbetare. Därför startade den socialdemokratiska regeringen en utredning om en mer jämlik sjukförsäkring. Utredningen, som skulle presenteras i höst, skulle lämna förslag på en ett avdrag som är mer rättvist och mer träffsäkert för de som inte kan arbeta hemifrån.

Nu har den nya regeringen, med stöd av SD i regeringskansliet, fattat beslut om att skrota denna viktiga utredning. Och beslutet fattades trots att den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje i december gav besked i riksdagen om att det var väldigt viktigt att denna utredning ”får fortgå”. Ett besked som var grovt vilseledande och felaktigt.

För regeringen hade ju uppenbarligen inte alls tänkt att utredningen skulle få fortsätta.

Efter våra påtryckningar har nu regeringen backat från att införa ytterligare en karensdag och att återinföra absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen.

I samband med beslutet meddelade regeringen att man skulle utreda frågan internt i Regeringskansliet i stället. De la även till ett uppdrag om att se över behovet av ett karensavdrag vid en pågående sjukskrivning. Så i stället för att se över möjligheterna att avskaffa karensavdraget, tillsatte man en intern arbetsgrupp som skulle se över möjligheterna att införa ytterligare karensdagar. Visserligen helt i linje med vad Moderaterna hade drivit i valrörelsen, men helt på tvärs med vad SD hade lovat sina väljare.

Efter våra påtryckningar har nu regeringen backat från att införa ytterligare en karensdag och att återinföra absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen. I stället ska arbetsgruppen få i uppdrag att titta på att förbättra villkoren för avgränsade yrkesgrupper och för de som har svårt att arbeta hemifrån och föreslå förändringar av karensavdraget i övrigt. Regeringen och SDs svajande ställer frågan om vem som egentligen styr i regeringen och vems prioriteringar som väger tyngst. Inte är det omsorgen om de sjuka och de som drabbas av det orättvisa karensavdraget i alla fall.

Men vi undrar om alla dessa krumbukter var nödvändiga. Av respekt för alla de som bar upp Sverige under pandemin borde den tidigare utredningen fått fortsätta. Regeringens flip-floppande har i bästa fall bara åstadkommit en rejäl försening – i värsta fall nya dåliga förslag.

Vi socialdemokrater är stolta över alla förändringar vi gjorde under våra åtta år i regeringsställning för att förbättra sjukförsäkringen. Men vi är verkligen inte nöjda. Karensavdraget slår hårdast mot alla de arbetare som går till jobbet varje dag och ser till att samhället fungerar. Vi kommer fortsätta att slåss för en solidarisk, rättvis och jämställd sjukförsäkring.

Anders Ygeman är S-gruppledare i socialförsäkringsutskottet