Rättsexpert: Kommunen är inte hennes egen verktygslåda

Danderyds kommunalråd Hanna Bocander (M) och kommundirektören Johan Lindberg. Foto: Erik Somnäs

Korruptionskritiken mot Danderyds skolaffär fick kommunalrådet Hanna Bocander (M) och tre kommundirektörer att polisanmäla en C-politiker för grovt förtal. Polisanmälan gjordes i kommunens namn utan att föregås av ett politiskt beslut.
– Frågan om förtal är hennes eget privata intresse. Där bör hon inte blanda in tjänstemännen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.
– Det blir väldigt konstigt att använda sig av en organisation som bygger på att det fattas kollektiva beslut. Det är inte hennes egen verktygslåda.

Kritiken har varit hård mot att Danderyd sålde kommunala Svalnässkolan för 10 000 kronor till Danderyds Enskilda skola, som drivs av kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocanders (M) svärmor.

Läs mer: AiP / Familjeaffären som skakar Danderyd

Efterspelet har skapat en rejäl förtroendekris för Bocander (M) och kommunens högsta tjänstemän. Detta sedan kommunledningen anmälde en av kritikerna, C-politikern Maria Mandahl, för grovt förtal.

Mandahl (C) skrev på Danderyd Debatt att det var ”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”.

Polisanmälan gjordes i Danderyds kommuns namn utan att föregås av ett politiskt beslut.

Enligt polisanmälan, undertecknad av kommundirektör Johan Lindberg och tf administrative direktören Johan Nordenmark, är det ”Danderyd kommuns ställningstagande” att anmäla utifrån sitt arbetsgivaransvar. Hanna Bocander och bildningsdirektör Kent Henningson är målsägande som biträder anmälan.

– Att tjänstemän polisanmäler förtroendevalda är unikt, och i förlängningen är det förskräckande, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C) som menar att agerandet har påverkat arbetsklimatet i kommunen kraftigt negativt.

Danderyd styrs av M, L och KD med C som största oppositionsparti. Centerpartiet menar att anmälan bryter mot det kommunala regelverket.

”Det finns inte något stöd för tjänstepersoner att i tjänsten, tillsammans med enskilda förtroendevalda, ta ställning till och polisanmäla politiska debattinlägg som enskilda förtroendevalda gör i olika debattforum”, skriver C i en motion.

Sahlström (C) får stöd i sin kritik av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. (se intervju nedan)

De kommunala tjänstemännens oberoende är en viktig del i den kommunala demokratin. Förtroendet har nu fått sig en törn.

– När det här hände blev jag riktigt ledsen. Hur ska vi kunna återfå förtroende för de här personerna. De ska vara oväldiga och inte gå vissa personers ärenden, säger Siv Sahlström (C).

Siv Sahlström (C).

Kommundirektören Johan Lindberg förklarar i ett mejl att anmälan inte är politisk:

”Det finns inget delegationsbeslut för polisanmälan… anmälan grundar sig på den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ger mig både ett mandat och en skyldighet att agera”.

Kommundirektören vill inte kännas vid att anmälan gäller en förtroendevald utan ”en person med Facebookalias Maria Mandahl”.

”Jag vill särskilt betona att den polisanmälan som föranlett frågan inte är riktad mot en förtroendevald.”

AiP har tagit del av det mejl som Hanna Bocander (M) skickar till Siv Sahlström (C) när polisanmälan har gjorts. Där poängterar Bocander att anmälan är tydligt personlig och att den bör få politiska konsekvenser:

”Jag hoppas att det inträffade föranleder uteslutning av M.M. från Danderydscentern.”

Här framstår Bocander som drivande bakom att kommunen, och inte hon eller tjänstemän personligen, anmäler.

”Jag anser också att inlägget är ett graverande påhopp på kommunens samlade förvaltning och integritet. Därför har idag en polisanmälan lämnats in rörande grovt förtal.”

FB-kommentaren görs lördag 22 augusti 2020. Anmälan lämnas in fyra dagar senare, utan politisk beredning. Polisanmälan har nu lagts ned, uttalandet ansågs inte ligga inom ramen för straffbarhet.

– Åklagaren har gjort en bedömning och friar Mandahl. Hon har inte delgivits någon misstanke eller kallats till förhör. Det är jag angelägen om att det kommer fram, säger Sahlström (C).

Internt kommunicerar kommuncheferna fortsatt att polisanmälan inte var politisk. Moderaterna fortsätter sina anklagelser.

– Den lades naturligtvis ned, men i fullmäktige var det en moderat som sa att det betyder ju inte att inte ett brott har begåtts, säger Jenny Åkervall (S).

AiP har varit i kontakt med Maria Mandahl (C). Både Mandahl och Sahlström reagerar mot att anmälan gällde grovt förtal, med fängelse i straffskalan.

– Det betyder att de egentligen ville ha in henne i fängelse. Jag försvarar inte hennes formuleringar, men det är ingenting hon ska sitta i fängelse för, säger Sahlström (C).

AiP:s tidigare artikel har väckt starka reaktioner. Politiskt aktiva, riksdagsledamöter och kommunalråd i olika partier ifrågasätter hanteringen.

Hanna Bocander (M) skriver i sitt mejl till Siv Sahlström (C) att polisanmälan görs eftersom kritiken är ett exempel på att:

”demokrati och rättvisa befinner sig på ett sluttande plan”.

”Agerandet rubbar förtroendet för politiken”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. Foto: Mikael Wallerstedt

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är Hanna Bocanders (M) agerande är problematiskt.

Lundin menar att skolaffären skapar en jävssituation som sedan spiller över på tjänstemännen, vilka får svårt att agera oberoende mot kommunalrådet.

– Jag skulle säga att frågan om förtal är hennes eget privata intresse. I normalfallet är det enskilt åtal som gäller. Där bör hon inte blanda in tjänstemännen i den hanteringen, säger Olle Lundin.

– Det framstår som om det är kommunen som anmäler för förtal. Men då måste det finnas ett beslut någonstans och det gör det ju inte. Det här låter som om tjänstemännen har låtit sig manipuleras eller någonting. Jag förstår att det kan vara svårt när närmaste chefen lutar tungt över en.

– Nu blir det väldigt konstigt att använda sig av en organisation som bygger på att det fattas kollektiva beslut. Det är inte hennes egen verktygslåda, säger Olle Lundin.

Problemen har sin grund i den nära relationen mellan kommunalrådet Hanna Bocander (M) och svärmor Charlotte Engdahl, som köper Svalnässkolans verksamhet. Oppositionen har kritiserat att Bocander har försatt sig i den här jävssituationen.

– Jag har synpunkter på hela deras upplägg. Det är inte förtroendeingivande att man som kommunalråd har en svärmor som är aktiv i typisk kommunal verksamhet fast på den privata sidan. Det är en situation som skapar ett ickeförtroende för politiken. Jag läste att hon säger att familjen kan inte kan ha näringsförbud. Nej, men utifrån betraktat ser det inte bra ut, säger Olle Lundin.

Bocander har ju gått ut ur rummet när man har fattat beslut om skolaffären?

– Jo, men politiken är en förtroendebransch. Jävsreglerna är ganska larviga i det här fallet. Det räcker med att hon går ut ur rummet och sedan kommer igen och ser förvånat glad ut. Gick affären igenom? Vad kul! Det blir ett löjes skimmer över alltihop.

– Men så ser regelverket ut. Har hon gått ut så har hon inte brutit mot några regler. Det är dock viktigt att notera att hon inte har fått vara med i handläggningen någonstans under hela processen, inte bara när man fattar beslutet.

Med genom att kommunen säljer en skola till dess högsta företrädares svärmor, utsätter Bocander även sina politiska kollegor och förvaltningen för potentiellt jäv, med risk för kommuninvånarnas misstroende, menar experten på kommunalrätt Olle Lundin.

– Ett av problemen när man gör så här – att man sätter högsta chefen i kommunen i en situation, där hon blir jävig – är att det blir väldigt svårt att hävda att hennes underlydande inte också är jäviga. För de är ekonomiskt beroende av henne.

– Det är därför man som kommunalråd ska undvika att hamna i de här jävssituationerna, för de smittar ju nedåt. Det är hon, som är högsta chefen, som påverkar deras löner och arbetsvillkor.

Det är svårt för Bocander att bedöma om underlydande känner press att vara henne till lags och hur oberoende de vågar vara?

– Ja, men lagstiftningen ser inte ut så att det handlar om att man vågar vara oberoende, utan det är en objektiv bedömning. Finns de här farliga bindningarna eller finns de inte? Det här med chefens jäv är lite oklart i svensk förvaltningsrätt. Men min bestämda uppfattning är att man blir jävig, eftersom man är ekonomiskt beroende, och då hamnar man i det som kallas för delikatessjäv.

Om inte Bocander varit jävig i skolfrågan hade hon sannolikt varit friare att agera politiskt i förtalsfrågan. Nu agerade formellt kommuncheferna.

– Man skulle kunna tänka sig att JO (Justitieombudsmannen) är intresserad av den här frågan om man har använt sig av tjänstemännen för sina privata förtalsintressen, säger Olle Lundin.

Eftersom det inte finns något politiskt beslut – kommundirektören hävdar att han agerat utifrån sitt arbetsgivaransvar och där inbegripit kommunstyrelsens ordförande – går inte polisanmälan att överklaga, endast skolförsäljningen.

Det gjordes en oberoende värdering av skolverksamheten, som sattes till noll. (Se kommunens redogörelse om processen.) Enligt kommunen var det positivt att ”en av de redan idag verksamma fristående skolaktörerna i Djursholm skulle få bättre lokaler”. Bocander deltog inte i beslutet.

Men även om kommunledningen skulle ha agerat formellt riktigt är hanteringen ändå problematisk, enligt Olle Lundin.

– Man kan hitta på upplägg och runda reglerna. Då tycker man att man är hemma. Men jag är inte så säker på att man är det. För det är förtroenderubbande det som de har hållit på med. Om det är så att hon på något vis har agerat så att svärmodern ska få en ekonomisk fördel, då är det klockren korruption. Man behöver inte bryta mot några regler för att det ska vara korruption. Men det lär vi kanske aldrig få veta.

Läs mer: