Rättfärdighet är socialdemokratins storord

Författaren fann att socialdemokratins politik låg närmast det som Jesus anförde i sin bergspredikan.

Sverige är fullt av invånare som på olika sätt står upp för kärleken till sin nästa. Fler av dessa människor borde kunna övertygas att Socialdemokraterna är det parti som står upp för rättfärdigheten.

Socialdemokratin bör göra sällskap med de ideella krafter som finns i vårt samhälle, till exempel Rädda Barnen, Amnesty, kyrkorna och fredsrörelsen. Socialdemokraterna har även mycket gemensamt med trossamfund som kristendom, islam och judendom, med deras miljontals medlemmar i vårt land.

Dessa tre religioner har alla en variation på den så kallade gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall i också göra för dem.” I Islam lyder orden ”ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv.”

Inom judendomen går man så långt som att säga att ”det som är dig själv förhatligt skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar.” Men driften att göra gott förekommer också i många andra sammanhang. Omkring nio miljarder kronor samlas in på frivillig väg varje år. Ett slags frivillig skatt.

Jag tror att vi partimedlemmar borde anstränga sig en aning för att möta dessa människor i deras samhällsengagemang.

Jag har svårt att förstå hur folk som ställer upp för andra människors väl och ve sedan går och röstar borgerligt. I själva verket motarbetar de då de värden som de själva står för. Det måste vara något som spärrar vägen till socialdemokratin. Jag tror att vi partimedlemmar borde anstränga sig en aning för att möta dessa människor i deras samhällsengagemang. De längtar ofta efter en radikalare politik.

Dessa människor är med all säkerhet emot de privatiseringar som uppträder i aktiebolagsform inom vård, skola och omsorg. Dessa människor ställer sannolikt upp på grundtanken om den generella välfärden. Men de gör en extra insats inom exempelvis Stadsmissionen och Räddningsmissionen, internationella insatser inom Diakonia, Act (Svenska Kyrkans biståndsverksamhet) eller liknande.

Vi bör påpeka att sådana frivilliga insatser på intet sätt ersätter en generell och solidarisk socialpolitik. Vår sjukvård är ett utmärkt exempel, liksom ålderspensionen. Alla är beroende av dessa samhällsinsatser och folk betalar gärna skatt för ändamålet. Ändå stannar många vid second hand-verksamhet och diakoni, som om det vore lösningen på den gyllene regeln. Liksom Daniel Färm påpekade för någon tid sedan i AiP (nr 64/21) är politik viktigare än välgörenhet. Men det utesluter inte välgörenhet, det vet vi alla.

Men trots detta röstar många ”goda givare” borgerligt. I min generation var det många med en kristen livssyn som kom till socialdemokratin. Själv blev jag medlem av partiet när jag gick med i Broderskapsrörelsen 1947. Jag fann att socialdemokratins politik låg närmast det som Jesus anförde i sin bergspredikan.

Låt oss ta sällskap med välvilliga men borgerligt röstande medmänniskor. Låt oss visa dem att det som socialdemokratin står för är rättfärdighet. Olof Palme använde ofta det ordet i stället för rättvisa. Inget annat ord – förutom möjligen kärlek – är så ofta förekommande i Bibeln.

Harry Martinsson påpekade en gångjag minns det väl och lade det på minnet – att solidaritet är ett annat ord för kärlek till din nästa. Detta borde fler kunna ställa upp på.

Evert Svensson
Gammal socialdemokrat