Rassoul Pourassad: M-politik har segregerat Sverige

De unga män som leder de kriminella gängen dök inte upp över en natt. Foto: Shutterstock.

Gängvåld och etnifierade bostadsområden försvagar sammanhållningen i Sverige. Om vi på riktigt ska lyckas bryta segregationen så måste vi krossa kriminaliteten och skapa ett samhälle som håller ihop.

En färsk rapport från Delmos, myndigheten mot segregation som högerpartierna vill lägga ned, visar att 60 procent av befolkningen bor mer segregerat i dag jämfört med år 1990. Vårt välstånd är ojämlikt fördelat – och med det skiljer sig våra chanser att uppnå vår fulla potential. Allt fler svenskar lever i parallella verkligheter. Vissa ser sina liv bli bättre för varje år. Andra känner att landet håller på att falla ihop. Vi blir argare på varandra, och ser ingen gemensam framtid.

Segregationen sliter itu vårt land. Vi 90-talister var de första försökskaninerna i marknadsskolan, som tog studenten till arbetslöshet och påbörjade vuxenlivet med bolåneskulder som vi aldrig kommer kunna betala tillbaka. Och nu är det mina klasskamrater från Jakobsberg som skjuter varandra.

Förvärrad segregation är det stora arvet från Alliansen.

De unga män som leder gängen dök inte upp över en natt. De växte upp under en regering som prioriterade Academedias kvartalsrapporter och skattesänkningar för de allra rikaste. När samma moderater som segregerade Sverige riktar misstroende mot justitieministern så underkänner de hela sitt politiska arv. Johan Forssell jobbade ju, som Morgan Johansson uttryckte det, för fan åt Fredrik Reinfeldt. Moderaterna styrde vårt land under min uppväxt. Förvärrad segregation är det stora arvet från Alliansen.

Utanförskap och fattigdom föder kriminalitet. Men de kriminella gängen är inga Robin Hood. De är gisslantagare som håller hela bostadsområden i skräck och spär på splittringen. När de rånar affärer och slår sönder myndighetskontor bestraffar de inte orättvisor. De spär på dem och i stället ser familjer hur livsmedelsbutiker läggs ner och samhällsservice försvinner. Den gängmedlem som skjuter ihjäl någon för att markera revir gör inte uppror mot en orättvis fördelningspolitik. I stället är det ytterligare en familj i Järva som måste begrava sitt barn.

Om vi på riktigt ska lyckas bryta segregationen så måste vi krossa kriminaliteten och klara av integrationen. Ingen ska lämnas efter, men ingen kan heller välja att stå utanför lagen och spela efter sina egna regler. Att bryta segregationen handlar om att göra det tydligt att i vårt Sverige kan vem som helst ta sig hur långt som helst, så länge man är beredd att jobba och kämpa för det. Vi har fortfarande råd och möjlighet att skapa ett samhälle där flit och strävsamhet lönar sig.

Moderaterna vill lägga ner Delmos därför att arbetet mot segregation går tvärtemot deras målbild. Problemet med Johan Forssell är inte, som Leif GW beskrev det, att han är en svag själ.

Problemet med Forssell är att han är tillbaka för att avsluta det som han påbörjade.

Rassoul Pourassad är student i juridik