Rassoul Pourassad: M förstår inte hur välståndet skapas

Högerns motstånd mot omställningsförsäkringar handlar om bristande kompetens och bristande grundläggande förståelse för svensk ekonomi. Foto: Steve Buissinne.

Moderaterna går återigen till val på att sänka a-kassan. Det är ett förslag som inte bara försämrar tryggheten för löntagare utan som också slår undan benen på svensk export och svensk ekonomi. Men högerns motstånd mot omställningsförsäkringar drivs inte nödvändigtvis enbart av illvilja. Det handlar snarare om bristande kompetens och grundläggande förståelse för svensk ekonomi.

Exporten är dragloket i den svenska ekonomin och står för närmare hälften av Sveriges BNP. Vår handel med omvärlden skapar 1,6 miljoner jobb i hela landet. Genom vår utrikeshandel skapas arbetstillfällen, framtidstro och ett välstånd som finansierar vår välfärd.

Men den internationella konkurrensen är stenhård. Improduktiva företag och förlegad teknik slås snabbt ut. Det är därför inte särskilt konstigt att stödet för protektionism i länder utan skyddsnät såsom USA är stort, när resultatet av den globala konkurrensen är att jobben försvinner och företag läggs ner.

Den svenska arbetarrörelsens inställning till frihandel är världsunik. LO går till exempel i bräschen för fler nya och djupa frihandelsavtal som kan skapa nya arbetstillfällen över hela landet. Arbetarrörelse har förstått att nedläggningarna av ineffektiva fabriker inte är av ondo, utan tvärtom en förutsättning för att bibehålla vår konkurrenskraft. Det som ytterst möjliggör den svenska linjen är våra starka skyddsnät.

Ingen svensk arbetstagare behöver oroa sig för att sätta mat på bordet till barnen därför att företaget slagits ut i den globala konkurrensen. De svenskar som jobbar inom exportindustrin har både högre lön och högre sannolikhet för arbetslöshet, men samtidigt en kortare arbetslöshetstid. Vi skyddar arbetaren och inte jobben därför att arbetarrörelsen vet att strukturomvandling är nödvändiga för fler och nya arbetstillfällen.

Det är vår starka industritradition och stabilitet på arbetsmarknaden med trygghetssystem som gör oss till ett attraktivt land att investera i och handla med.

Dagens moderater saknar markkontakt och förståelse för hur välståndet i Sverige skapas. Det syns ute i landet. Medan socialdemokratiska kommunalråd som Claes Nordmark i Boden och Anita Mattsson i Tyresö inviger fabriker som befäster Sveriges position som världsledande i gröna omställningen ägnar sig Christian Sonesson, M-stjärnskottet i Staffanstorp, åt att investera medborgarnas pengar i pyramidspelet Bitcoins.

Högern förstår inte att Sveriges framgång på den globala marknaden bygger på kunskap och kompetens, inte på låga löner eller kassa arbetsvillkor. Det är vår starka industritradition och stabilitet på arbetsmarknaden med trygghetssystem som gör oss till ett attraktivt land att investera i och handla med. Omställningsförsäkringar ökar arbetskraftsdeltagandet och dämpar dessutom konjunkturnedgången likt den vi är på väg in i.

A-kassan ger löntagaren i exportindustrin trygghet i övergången mellan arbeten. Trygga löntagare vågar mer när kostnaden för den globala konkurrensen tas gemensamt. När industrin nu ställer om till grön teknik kommer vissa jobb försvinna och nya tillkomma. Vi kan inte låta högerns poseringspolitik slå undan benen för industrins omställning.

Rassoul Pourassad är student i juridik.