Rassoul Pourassad: Låt inte SD vrida fokus från jobben

Högern vill att vi ska fokusera på livsstilsfrågor. Socialdemokratin behöver fokusera på en politik för fler jobb och en politik som skyddar dem som slits ut efter ett helt liv i ett ohållbart arbetsliv, skriver Rassoul Pourassad.

”Hätsk debatt om sagoläsande dragqueens”, så sammanfattade SVT Nyheter träffsäkert söndagens partiledardebatt. När storvarsel kommer och svensk arbetsmarknad är i kris vill Jimmie Åkesson att du ska falla för hans lockbete. Men det är inte där fokus i den politiska debatten bör ligga.

Svenska val har länge vunnits och förlorats på en fråga: jobben. Men i söndagens debatt kom jobben upp först i slutet som en integrationsåtgärd. Visst är jobb avgörande för integration. Utrikesfödda är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. Men jobben är inte enbart en integrationsåtgärd.

via arbete skapas tillväxt som krävs för att finansiera en välfärd som ökar jämlikhet

Socialdemokraterna har i över ett sekel satt jobben högst upp på den politiska agendan – därför att arbetet är den enskilt viktigaste komponenten i samhällsbygget. Genom arbete blir vi till en del av en gemenskap. Arbete gör så att vi kan sätta mat på bordet för våra barn. Och via arbete skapas tillväxt som krävs för att finansiera en välfärd som ökar jämlikhet och möjliggör för människor att nå sina livsmål.

Bara några dagar innan debatten meddelade Volvo Cars att 1300 medarbetare varslas. De minskade statsbidragen innebär att kommuner behöver säga upp personal i skolor och äldreomsorg.

Risken ökar nu för att en redan hög arbetslöshet ska växa ytterligare. Det undergräver samhällsbygget – men påverkar givetvis främst den enskilde som drabbas.

Men utbredd arbetslöshet gör också så att arbetarna återigen får betala för krisen med reallönesänkningar och färre kollegor. Detta sker mitt i en kris på arbetsmarknaden där arbetslivskriminalitet och skumraskföretag i vissa branscher redan är mer regel än undantag. När utländska fifflare får fritt spelrum i Sverige slås hederliga aktörer och deras anställda ut. Det försämrar villkor och löner för alla arbetare.

Moderater, kristdemokrater och liberaler värnar arbetsgivarintresset

Högerregeringen kommer aldrig kunna klara av att lösa problemen på arbetsmarknaden. Moderater, kristdemokrater och liberaler värnar arbetsgivarintresset. De ser inte hög arbetslöshet som en bugg, utan som självaste målet med deras politik. När det finns fler arbetstagare än jobb skapas en press nedåt på löner och villkor.

Jimmie Åkesson vet att svenska arbetare vill prioritera fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden. Men han vet också att högerpartierna saknar en effektiv politik på området. Att tjura i tv om sagostunder på bibliotek är därför hans sätt att spela bort korten.

Högern vill att vi ska fokusera på livsstilsfrågor och smala intressegrupper

Högern vill att vi ska fokusera på livsstilsfrågor och smala intressegrupper därför att en politisk linje som bygger på politisering av identitet och livsstil är oförenlig med en politisering av ekonomin för ekonomisk jämlikhet. Vänstern får inte falla för det betet.

Däremot behöver en politik för fler jobb kompletteras med en politik som skyddar dem som slits ut efter ett helt liv i ett ohållbart arbetsliv. Där kan Sverige lära av Danmarks ”Arnepension”.

Rassoul Pourassad är jurist och tidigare politiskt sakkunnig på UD