Rassoul Pourassad: Industriomställningen behöver mer från politiken

Klimatomställningen innebär fler möjligheter än hot, skriver Rassoul Pourassad.

Om vi ska klara av att nå 1,5-gradersmålet krävs att en tredjedel av världens alla investeringar går till klimatomställningen. Det är konsultbyrån McKinsey som nyligen beräknat kostnaden för omställningen till hiskeliga 2750 tusen miljarder kronor. Men den ofattbara summan symboliserar möjligheter – inte hinder.

Det pågår som bekant en grön industrirevolution i Sverige, med tusentals nya jobb i helt nya industrier. Nya gröna miljardsatsningar inom helt nya industrier visar omvärlden att omställningen inte skapar några diffusa arbetstillfällen i framtiden på bekostnad av trygghet här och nu.

Vårt erbjudande till omvärlden kommer vara en helt grön och cirkulär produktionskedja inom flera industrier. Inom exempelvis fordonsindustrin kommer Sverige att kunna stå för hela processen: från en hållbar gruvnäring, till fossilfritt stål och gröna batterier, till tillverkningen av världsledande elektriska fordon. Att få ut svenska klimatsmarta lösningar ut i världen snabbar på den globala omställningen.

i den stenhårda globala konkurrensen finns ingen framtid för de som kränger dinosauriejuice

I många andra länder kräver politiker och företagare protektionistiska åtgärder för att ge utdömd industri konstgjord andning. Men i den stenhårda globala konkurrensen finns ingen framtid för de som kränger dinosauriejuice. Det svenska näringslivet kräver inga livsuppehållande åtgärder utan tvärtom högre och tydligare ambitioner från politikerna. Det främsta hotet mot svensk konkurrenskraft är att beslutsfattarna inte mäktar med att fatta de beslut som krävs.

Sverige och svenska företag bär den globala ledartröjan, men trots detta finns vissa avgörande frågor svensk politik fortfarande inte har löst. Ett exempel är de alldeles för långa och orimliga tillståndsprocesserna som leder till att nödvändiga investeringar i stället sker utomlands. Ett annat är bostadsbristen som måste kunna byggas bort mer effektivt. När miljardsatsningar sker i mindre svenska kommuner saknas tillräcklig statlig samordning för att hjälpa kommunledningen. Och medan resten av industriländerna nu rustar för att komma ikapp det svenska försprånget verkar högerregeringen ta såväl näringslivs- som klimatfrågorna med en rejäl klackspark.

trots detta föredrar högerregeringen att polemisera i stället för att på allvar verka för en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse

Under den senaste tiden har även vissa opinionsbildare här hemma riktat kritik mot de gröna industriprojekten därför att projekten är elintensiva. Ja, omställningen kommer kräva stora mängder el och därför behöver vi mer produktion över hela landet. Men trots detta föredrar högerregeringen att polemisera i stället för att på allvar verka för en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse.

De tidigare S-ledda regeringarna förde en framåtlutande och aktiv näringslivs- och handelspolitisk agenda som byggde just på omställningens möjligheter. Nu behöver den nuvarande högerregeringen klara av att lägga prestigen åt sidan. Det finns 2750 tusen miljarder skäl till breda, blocköverskridande lösningar för att stötta näringslivets bidrag till klimatomställningen.

Rassoul Pourassad är jurist och tidigare politiskt sakkunnig på UD