Rassoul Pourassad: Använd SBAB för att sänka boendekostnaderna

Regeringen borde använda SBAB till att påverka boendekostnaderna och få igång bostadsbyggandet, anser Rassoul Pourassad.

I veckan publicerade Expressen en debattartikel skriven av Tidens chefredaktör Payam Moula som la fram ett antal förslag för ökad reglering av bankernas bolåneverksamhet. Moula lyfte fram att bankerna gör rekordhöga vinster samtidigt som de ökade räntekostnaderna äter upp svenskarnas redan inflationsdrabbade inkomster.

Bostadsbristen i Sverige är kronisk. Det finns inget som talar för att det kommer bli enklare att ta sig in i bostadsmarknaden, i stället behöver nytillträden ske genom osäkra andra- och tredjehandskontrakt eller genom att belåna sig för resten av livet.

sammantaget har politiken genom aktiva beslut och underlåtenhet både premierat ägandet och försvårat hyrandet

Ombildningar och förändrade statliga styrmedel har premierat ägandet av bostadsrätter. Att betala sig in på bostadsmarknaden är i många fall det enda sätt och när man väl är inne på marknaden har man möjligheter till en mängd förmånliga skatteavdrag. Det finns visserligen ofta skattelogiska förklaringar, men sammantaget har politiken genom aktiva beslut och underlåtenhet både premierat ägandet och försvårat hyrandet.

På grund av situationen på bostadsmarknaden har svenskarna blivit ett av världens mest belånade folk. Nu står vi inför en oförutsedd cocktail av höjda utgifter i form av mat-, el-, transport- och boendekostnader med en lön som äts upp av inflationen. Moula har rätt, politiken måste ta ansvar för den situation på bostadsmarknaden som skapats. I sin artikel argumenterade Moula för att politiken måste öka konkurrensen, tvinga bankerna redovisa räntestatistik, höja bankskatterna och göra som före detta vice riksbankschefen Thomas Franzén föreslagit: sänka avkastningskraven för statliga banken SBAB.

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, grundades för att finansiera de statliga bostadslånen. Nu konkurrerar SBAB på bolånemarknaden på samma villkor som de privata bankerna. Men vad är syftet för staten att bedriva bolåneverksamhet?

Genom SBAB har politiken faktiskt en möjlighet att låna ut pengar med andra motiv än att dela ut vinster åt aktieägarna

Moderaterna har sedan länge argumenterat för att bolaget ska säljas ut, med de klassiska argumenten att verksamheten inte tillhör statens kärnverksamhet. De har inte nödvändigtvis fel, iallafall inte utifrån bankens nuvarande form. Genom SBAB har politiken faktiskt en möjlighet att låna ut pengar med andra motiv än att dela ut vinster åt aktieägarna.

Stockholms handelskammare har i en rapport visat att pendlingsavståndet för samhällskritiska yrken ökar. Bostadsrallyt i Stockholm har resulterat i att poliser och sjuksköterskor inte har råd att bo i huvudstaden. SCBs senast publicerade siffror från 2021 visar att boendekostnaderna uppgår till en femtedel av den disponibla inkomsten. Med de drastiska räntehöjningarna som skett kan vi gott anta att årets siffror kommer vara ännu högre. Lösningen kan inte bara vara att avskaffa amorteringskravet samtidigt som räntebetalningarna resulterar i nya rekordvinster. Låt SBAB i stället bedriva sin verksamhet i syfte till att öka bostadsbyggandet och minska bolånekostnaderna.

Rassoul Pourassad är jurist och tidigare politiskt sakkunnig på UD