Rådet till S: Möt krisen med riktade insatser

Arturo Arques, privatekonom Sparbankerna och Swedbank; Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Laura Hartman, chefsekonom LO, Anders Henriksson, S-gruppen i SKR och Fredrik Lundh Sammeli, S-gruppledare i riksdagens socialutskott. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det är hushåll med små marginaler som drabbas hårdast av kostnadsläget och politiken bör rikta stöd och bidrag till dem som verkligen behöver det. Det var det övergripande rådet när Socialdemokraterna i riksdagen arrangerade ett seminarium om hushållens ekonomiska situation.